Česká republika podpísala Istanbulský dohovor

Po zdĺhavom procese a neúnavnej snahe Českej ženskej lobby s členskými organizáciami ( proFem, Český svaz žen, Rosa), ktoré sa dlhodobo zasadzujú za prijatie Istanbulského dohovoru Českou republikou sa toľko potrebné stalo skutočnosťou. Tím Možnosti voľby sa úprimné teší a gratuluje 🙂

Istanbulský dohovor k dnešnému dňu podpísalo 41 štátov Rady Európy a 21 aj ratifikovalo.  Hľadáte aktuálny prehľad? http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=tFc1sCse

 

 

Problematika zviditeľňovania žien a podpory rodovej rovnosti vo vzdelávacích procesoch

Naozaj tvorili históriu našej spoločnosti len (alebo prevažne) muži? Prečo nevieme, neučíme (sa), alebo len málo o ženách? Prečo bola (je) účasť žien zneviditeľňovaná a (alebo) zamlčiavaná? Aké podmienky, spoločenské predpoklady umožňovali zneviditeľňovanie žien? Aké to má dôsledky nielen pre ženy, ale aj pre celú spoločnosť?

Občianske združenie Možnosť voľby a CHARACTER – Film Development Association realizovali spoločne v sobotu, 23.apríla 2016 workshop  v rámci projektu Vzdelávacia kampaň PRVÁ.

 

Workshop: Problematika zviditeľňovania žien a podpory rodovej rovnosti vo vzdelávacích procesoch
Workshop: Problematika zviditeľňovania žien a podpory rodovej rovnosti vo vzdelávacích procesoch
« 1 z 30 »

Podrobnejšie informácie o workshope a projekte Vzdelávacia kampaň PRVÁ ⇓ ⇓ ⇓

Dá sa to

Zúčastnili sme sa konferencie s názvom Dá sa to, ktorou sa uzatvorilo pôsobenie Fondu pre mimovládne organizácie na Slovensku. Jeho správcom bola Nadácia otvorenej spoločnosti – Open society foundation.

Vďaka tomu sme mali možnosť realizovať projekt „Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“, ktorého súčasťou bola aj kampaň Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor. Na konferencii sme mali tú česť prezentovať skvelé výsledky kampane, ktoré sme dosiahli my všetci a všetky spoločným úsilím. Oficiálna fotodokumentácia z konferencie Dá sa to: http://osf.sk/…/fond-pre-mvo-symbolicky-uaztvorila-konfere…/

Ďakujem vám. Tím Možnosti voľby

Na konferencii s názvom Dá sa to prezentujeme výsledky kampane Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor.
Na konferencii s názvom Dá sa to prezentujeme výsledky kampane Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor.
« 1 z 5 »

 

Vzdelávacia kampaň PRVÁ je na školách

Premietame dokumenty z dokumentárneho cyklu PRVÁ a diskutujeme so študentmi a študentkami  na školách v Bratislave, Hlohovci, Prešove, Spišskej Novej Vsi, Turčianskych Tepliciach a ďalších mestách.

Prečo ženy boli a sú z dejín vylučované?  Aký má tento fakt dopad na naše vnímanie okolitého sveta? Vzdelávacou kampaňou PRVÁ reagujeme na nedostatok informácií o prínose žien v histórii. Snažíme sa tak spoločne vzbudiť záujem študentov a študentiek o významné ženské osobnosti našej histórie a tému rodovej rovnosti.

Diskusie na školách vedie odborníčka na rodovú rovnosť, Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby.

 

Študenti a študentky z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci diskutujú o ženách v histórii
Študenti a študentky z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci diskutujú o ženách v histórii
« 1 z 3 »

 

Pozrite sa na diskusiu v Prešove, Spišskej Novej Vsi, Turčianskych Tepliciach a v Bratislave   ⇓ ⇓ ⇓ 

Protestovali sme proti zákazu interrupcií v Poľsku

V utorok 12.apríla sme sa stretli pred Poľským inštitútom v Bratislave a protestovali proti možnému úplnému zákazu interrupcií v Poľsku.  Sme za právo poľských žien rozhodovať o svojom živote.

proti zakazu inerrupcii
« 1 z 11 »

 

Kampaň o ženách, ktorých mená sa v školách neučíme

Odborníčka na rodovú rovnosť Adriana Mesochoritisová z OZ Možnosť voľby, ktorá odborne pripravuje diskusie, vysvetľuje: „Nedostatok pozitívnych ženských vzorov napríklad negatívne ovplyvňuje sebavedomie dievčat a žien a ich sebahodnotenie. Môže to ovplyvňovať výber ich štúdia, môže to mať dopad na ich pracovnú kariéru a vlastne na celý ich život. Keď ste dievča, váš život bude asi vyzerať inak, ak máte k dispozícii vzory ako je prezidentka, premiérka, pilotka alebo vedkyňa či IT odborníčka, ako keď ste nikdy nepočuli o ženách v týchto povolaniach alebo všeobecne o ženách ako historických vzoroch. Nemôžeme sa už tváriť, že to tak nie je a že sa nič nedeje, ak sa deti učia prevažne iba o mužoch. Rovnako to ovplyvňuje chlapcov a mužov – môžu nadobúdať dojem, že ženy sú nepodstatné, že nič nedokázali – a odtiaľ je už len krok k tomu, aby považovali ženy za menejcenné a pohŕdali nimi. Vo výsledku to vedie k prehlbovaniu rodovej nerovnosti.“

Aj preto je tu kampaň o ženách, ktorých mená sa v školách neučíme.

Vzdelávacia kampaň PRVÁ

 

Spolupracujú občianske združenia CHARACTER – Film Development Association a Možnosť voľby. Projekt Vzdelávacia kampaň PRVÁ je podporený prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Cieľom projektu Vzdelávacia kampaň PRVÁ je vzbudiť záujem študentov a študentiek, pedagogických profesií o významné ženské osobnosti slovenskej histórie, ktoré popri mužských postavách stále zostávajú v tieni. Veľmi sa tešíme vášmu záujmu.

Eliminácia rodovo podmieneného násilia

Kľúčové opatrenia pre elimináciu rodovo podmieneného násilia v Strategickom záväzku pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019.

Gender equality

Prečo je tak nevyhnutné ratifikovať Istanbulský dohovor?

Už niekoľko dní sa tešíme z toho, že Európska komisia navrhla, aby Európska únia ratifikovala Istanbulský dohovor Rady Európy – komplexnú medzinárodnú zmluvu o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Chceli sme sa s vami podeliť aj o factsheet, ktorý máme k dispozícii. Prečo je nevyhnutné ratifikovať Istanbulský dohovor? Aké sú výhody ratifikácie práve Istanbulského dohovoru? 

Download (PDF, 550KB)

 

Databáza rodovej štatistiky

Dávame do pozornosti Gender Statistic Database. Databáza obsahuje rodové štatistiky http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs Cieľom databázy je zhromažďovať pod jednou strechou štatistické dôkazy, ktoré môžu byť použité na podporu a doplnenie Stratégie EÚ pre rodovú rovnosť. Môžeme tak zároveň sledovať pokrok jednotlivých členských krajín.

Databáza rodovej štatistiky

 

Podporujeme Istanbulský dohovor

Podpora Istanulskeho dohovoru

Ženy sú súčasťou histórie

Tlačová správa: Séria dokumentárnych filmov PRVÁ predstaví ďalšie významné Slovenky

Cyklus dokumentárnych filmov PRVÁ pokračuje v realizácii. K úvodným štyrom portrétom pribudne ďalších šesť. Celkovo tvorí sériu desať štyridsaťminútových filmov.

Dokumenty predstavujú slovenské ženy, ktoré sa ako prvé presadili v rôznych oblastiach života, od vedy až po umenie. Portréty desiatich priekopníčok sú snahou oživiť spomienky na ne a vrátiť ich do našej spoločenskej pamäte, kam patria rovnako, ako viac spomínaní muži na čele so Štúrom či Štefánikom.

Už na sklonku minulého roku si mohli diváci RTVS pozrieť úvodné štyri dokumenty o divadelnej režisérke Magde Husákovej-Lokvencovej, feministke Hane Gregorovej, prvej fotografke Irene Brühlovej a prvej špiónke Trixi. Režisérske posty si rozdelili Peter Kerekes, Lenka Moravčíková-Chovanec a aj autorka námetu celej série Zuzana Liová. K nim sa v aktuálne pripravovanej zostave filmov pridali režiséri Tereza Križková, Róbert Šveda, Jana Bučka a Marek Šulík. Protagonistkami filmov budú prvá slovenská astronómka Ľudmila Pajdušáková, etnografka Soňa Kovačevičová, prekladateľka Zora Jesenská, botanička Izabela Textorisová, speváčka Magdalena Schwingerová a pilotka Ľudmila Šapošnikovová.

Fotografie z nakrúcania dokumentu o astronómke Ľudmile Pajdušákovej. Fotografie sú z dielne Hitchhiker films

Čo sme spolu všetko stihli v roku 2015?

Naša kolegyňa získala ocenenie Piata žena v kategórii Aktivizmus

Je nám potešením oznámiť, že naša kolegyňa Adriana Mesochoritisová získala ocenenie Piata žena v kategórii Aktivizmus.

Celý čas sme držali palce. Náš tím Možnosti voľby blahoželá a veľmi sa teší 🙂 A ako to vníma ona?

Adriana Mesochoritisová
Adriana Mesochoritisová

„Veľmi si vážim ocenenie Piata žena v kategórii Aktivizmus. Sama by som sa však chcela poďakovať Fenestra Mvo a Slovensko-český ženský fond (Viera BöttcherMirka Bobakova) za ich úžasnú dlhoročnú prácu v téme a za organizáciu ocenenia. Taktiež by som chcela poďakovať mojim kolegyniam a kolegom, ktorí tak neúnavne pracovali na realizácii kampane Odzvoňme násiliu na ženách, a to Zuzana Madarova,Kristina Vaskor, Jurajovi Potockému, Veronike Huttovej, Jela DobosovaZuzana Pestanska a všetkým ďalším, ktorí nás podporovali a pomáhali. Moje ocenenenie je zároveň aj ich ocenením. Taktiež, bez úžasnej a dlhodobej spolupráce a podpore feministických organizácií a jednotlivcov a jednotlivkýň, by som nedokázala pracovať už 16 rokov v tejto téme. Preto ďakujem organizáciám združeným v Bezpečnej ženskej sieti (Fenestra MvoOZ Žena v tiesniOZ HANA, Kotva, OZ MyMamyProgresfem, Pomoc rodine) a všetkým kolegom a kolegyniam z ďalších MVO a akademického prostredia, ktoré ma formovali a podporovali“ hovorí Adriana Mesochoritisová.

Foto: TASR/Milan Kapusta

 

Podarilo sa nám spoločne vypískať násilie páchané na ženách a dievčatách

Možnosť voľby​ a Slovensko- český ženský fond Vám ďakujú, že Vám to nie je jedno. 7.decembra 2015 sme sa spojili v úsilí Vypískať násilie páchané na ženách a dievčatách a to sa nám spoločne podarilo! Podporiť kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách​ prišli aj Ján Kuric z Skupina Vidiek​, herc Přemysl Boublík, spevák Jakub Petraník Jakub Petraník fanclub​ a riaditeľ Nadácia Milana Šimečku​ Laco Oravec. Na podporu riešenia problému násilia páchaného na ženách s nami spoločne vystúpili aj zástupkyne a zástupcovia Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva, Veľvyslanectva USA, ako aj zástupkyne a zástupcovia verejných inštitúcií. Píšťalky a pohľadnice Vám rozdávali naše skvelé dobrovoľníčky a skvelí dobrovoľníci.

Len spoločne môžeme násilie páchané na ženách zastaviť. Patrí Vám naše veľké ďakujem!

Fotografie nám urobila fotografka Gabriela Tydlitatova.

DSC_5647
« 1 z 107 »

V Košiciach udeľovali ocenenia Piata žena

Išlo o vyjadrenie uznania iniciatívam, ktoré sa zasadzujú za zastavenie násilia páchaného na ženách.

KOŠICE. Ocenenie Piata žena 2015 vo štvrtok v Košiciach udelili piatim osobnostiam a inštitúciám ako vyjadrenie uznania iniciatívam, ktoré sa zasadzujú za zastavenie násilia páchaného na ženách.Spoločne ho udelili ženská mimovládna organizácia Fenestra a Slovensko-český ženský fond s podporou organizácií združených v Iniciatíve Piata žena.

Ocenenia získali v kategórii aktivizmus Adriana Mesochoritisová z mimovládnej organizácie Možnosť voľby z Bratislavy, v kategórii dobrá prax Národná linka pre ženy zažívajúce násilie a v kategórii dobrovoľníctvo Lýdia Koňaková z Občianskeho združenia Hana zo Spišskej Novej Vsi.V oblasti filantropia a darcovstvo získala ocenenie hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice a v kategórii médiá Hana Fábry, komentátorka denníka Pravda a editorka jeho občianskej prílohy Osa.

Poďte si prečítať viac. Tu informuje Košický.Korzár.sk

 

Zodpovednosť médií

Nedávno sa skončila kampaň organizácie Možnosť voľby, ktorá v snahe vytvárať spoločnosť bez násilia páchaného na ženách podporila prijatie Istanbulského dohovoru. Okrem ochoty pomôcť zo strany známych mužov a ďalších aktérok a aktérov odhalila aj niečo o médiách. Kým verejnoprávne a niektoré súkromné médiá prispeli k šíreniu posolstva o práve žien žiť bez násilia, iné si našli dôvody spoluprácu odmietnuť alebo ignorovať. Prečo?

Prečítajte si čo píše Adriana Mesochoritisová  na stránke Názory.Pravda.sk

Tlačová správa: Bratislava aj tento rok vypíska násilie na ženách

BRATISLAVA 4. decembra 2015 (Slovensko český – ženský fond, Možnosť voľby) – Záujem riešiť problém násilia páchaného na ženách a dievčatách spája čoraz viac ľudí. V pondelok 7. decembra spojí mimovládne organizácie, verejnosť, osobnosti politického i spoločenského života na Hlavnom námestí v Bratislave, kde sa bude o 18.00 pískať proti tomuto závažnému spoločenskému problému.

Podujatie „Vypískajme násilie na ženách“ je súčasťou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorú každoročne organizujú ženské mimovládne organizácie.

plagat_fialovy-kruh

NÁSILIE páchané na ženách je neprijateľné a neexistuje preň žiadne ospravedlnenie

Tlačová správa

Košice, 25. november 2015 , Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách

Násilie páchané na ženách je neprijateľné a neexistuje preň žiadne ospravedlnenie. Napriek tomu, je dennou realitou státisícov žien v našej krajine. Aj preto sa osem ženských organizácií dnes opätovne pripája k celosvetovej kampani 16 dní aktivizmu. Tá je odkazom pre všetkých, že na svete nebude pokoj, mier a spravodlivosť, pokiaľ budú ženy vystavené násiliu,“ uviedla Dušana Karlovská z Fenestry.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách je ohraničená dvoma dátumami. Začína 25. novembra, ktorý bol vyhlásený OSN za Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách. Tento dátum sa spája s pamiatkou na tri sestry, politické aktivistky z Mirabal, ktoré boli 25. novembra 1960 na rozkaz diktátora Dominikánskej republiky Rafaela Trujilla, zavraždené. Sestry z Mirabal sa stali symbolom boja za ľudské práva žien a boja proti nerovnosti a nespravodlivosti. Záver kampane je 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv.

16-dni-banner

 

Cieľom kampane, ktorú realizujú Fenestra, OZ Hana, Možnosť voľby, Pomoc rodine, Progresfem, Žena v tiesni spolu, Divadlo na opätkoch a Slovensko-český ženský fond je posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku. „Kampaňou sa snažíme prispieť k vyššej dostupnosti špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie, ako aj zvyšovať angažovanosť ľudí v boji proti násiliu páchanému na ženách,” vysvetľuje Miroslava Bobáková zo Slovensko-českého ženského fondu.

P O Ď A K O V A N I E

ID-Moznost-volby-01

Naše veľké ďakujem patrí týmto ľuďom:

Róbert Jakab, Zuzana Konečná, Ján Kuric, Ivo Gogál, Majk Spirit, Richard Lintner, Richard Stanke, Přemyslav Boublík, Martin Šmahel, Jakub Petraník, Pavol Hochschorner, Peter Hochschorner, Michal Handzuš, Adam Žampa, Alexander Slafkovský, Michael Szatmary, Judita Hansman, Jozef Horváth, Peter Stankovič, Nebeská muzika v zložení: Ivana Moravčíková, Ján Patrnčiak, Martin Dikoš, Vladimír Moravčík, Andrej Dostál, Rudolf Maják, Alojz Mucha, Jozef Štefanatný; Ďakujeme za to, že vám to nebolo jedno a za vaše odhodlanie a láskavosť.

Ďakujeme Jurajovi Bartošovi, Jakubovi Rekenovi a Ivane Šátekovej z tvorivej skupiny Ževraj, ktorí sa podieľali na kreatívnom návrhu a realizácii celej kampane. Ďakujeme vám za vašu nesmiernu citlivosť, chuť pomáhať dobrej veci a za skvelé nápady. Naozaj tvoríte super veci :).

Grafickému dizajnérovi a fotografovi Jakubovi Hauskrechtovi. Za návrhy a realizáciu vizuálov kampane. Za humor a povzbudenia, keď sme už nevládali:) .

Podpisová akcia v Košiciach

Pozrite sa ako vyzeralo zbieranie podpisov v Košiciach. Verejnosti nie je problém násilia páchaného na ženách ľahostajný:

11793404_10153413606244000_1095480312_n 11787320_10153413606239000_1396214303_n P_20150725_145444_HDR-e1437999494205 P_20150725_145239_HDR P_20150725_145156-e1437999576406 P_20150725_122917-e1437999586470 P_20150725_113120

Len spoločne môžeme násilie páchané na ženách zastaviť. Všetci sa môžeme stať súčasťou riešenie TU: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

Ďakujeme vám za vašu podporu, dobrovoľníčkam za ich nasadenie a skvelú spoluprácu a Caffé Adriana za priestory a pomoc!

Aktivita sa realizuje v rámci projektu “ Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

Loga OSF

Majk Spirit: Každý chlap sa môže rozhodnúť

Tlačová správa ku kampani “Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor

Niekedy sa môže zdať, že cesta z násilia je v nedohľadne. Lebo ako rapuje Majk Spirit: „Mladý používa násilie, lebo tatko to robil tiež a jeho tatko to robil tiež a jeho dedko to robil tiež a tak to proste chodí v jeho svete a on iba robí, čo vie.“ Ale musí to byť vždy tak?

„Nikto nič nemusí, každý chlap sa môže rozhodnúť sám,“ hovorí Majk Spirit v spote pre kampaň zameranú proti násiliu páchanému na ženách. Naznačuje tak, že byť násilný alebo správať sa férovo je voľbou každého jedného človeka. „Na mužov sa v spoločnosti vyvíja veľký tlak, aby sa správali podľa určitých pravidiel, aby neustále dokazovali, že sú skutoční chlapi. Podľa takéhoto obrazu je skutočný chlap dominantný, samostatný, súťaživý a často aj agresívny,“ hovorí Adriana Mesochoritisová, riaditeľka  ľudsko-právnej organizácie Možnosť voľby, ktorá kampaň proti násiliu páchanému na ženách realizuje.

Spirit_odzvonme

 

Čo môžete urobiť?

 

Fotografie2

Podpíšte výzvu na prijatie Istanbulského dohovoru http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417 a pomôžte tak riešiť problém násilia páchaného na ženách. Výzvu podpísali aj Richard Lintner, Ivo Gogál, Janko Kuric, Martin Šmahel, Richard Stanke, Michal Handzuš, Adam Žampa, Peter a Pavol Hochschornerovci, Róber Jakab, Jakub Petraník… Pridajte sa k nim aj vy: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

Spoty kampane v RTVS

Celý mesiac môžete vidieť a počuť spoty kampane Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor na RTVS. Nám to skutočne nie je jedno. Pridajte sa k nám! Stačí jeden klik a váš podpis priamo TU http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

Vďaka RTVS!

RTVS

Aktivita sa realizuje v rámci projektu “ Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

Aj jeden podpis môže zlepšiť životy tisícok žien

Tlačová správa ku kampani “Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor

Známi herci, speváci, športovci, výtvarníci a hudobníci spojili sily a rozhodli sa konať proti násiliu páchanému na ženách. Prichádzajú s dôležitým posolstvom: každý z nás sa môže stať súčasťou riešenia tohto závažného spoločenského problému. Preto všetci podporujú urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý navrhuje komplexné riešenia násilia páchaného na ženách. Po prvý raz v Slovenskej republike vystupujú známi muži spoločne, aby odkázali iným mužom, že páchať násilie na ženách je neprijateľné. Pripojili sa tak ku kampani ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby, ktorá sa dlhodobo zaoberá ľudskými právami žien a témou násilia páchaného ženách.

MG_0746
« 1 z 14 »

Rodový tréning s dôrazom na Istanbulský dohovor

DSC_0068
« 1 z 16 »

Občianske združenie Možnosť voľby organizovalo v júni 4.modul Rodového tréningu zameraného na zvýšenie vedomostí a zručností v oblasti násilia páchaného na ženách s dôrazom na Istanbulský dohovor. Toto bol zároveň posledným modulom Rodového tréningu s dôrazom na Istanbulský dohovor. Vážime si vašu chuť sa vzdelávať, podporu, povzbudenie, čas a energiu, ktoré nám dávate! Ďakujeme 🙂

Podpisová akcia v Poprade

Pozrite sa ako vyzeralo zbieranie Podpisov v Poprade. Verejnosti nie je problém násilia páchaného na ženách ľahostajný:

220620152004 220620152003 220620152002 220620152001

ELEKTRONICKY môžete výzvu podporiť tu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

Zbierať podpisy fyzicky nám môžete pomôcť aj vy. PODPISOVÝ HÁROK http://moznostvolby.sk/odzvonme-nasiliu-na-zenach-podpisom…/

Ďakujeme vám za vašu úžasnú podporu a celému tímu Progresfem za ich nasadenie a skvelú spoluprácu.

 

Podpisová akcia v Stupave

Chcete vidieť ako vyzeralo zbieranie podpisov v Stupave? Verejnosti nie je problém násilia páchaného na ženách ľahostajný:

WP_20150620_17_04_15_Pro WP_20150620_16_49_01_Pro-2 WP_20150620_16_48_51_Pro WP_20150620_16_47_03_Pro WP_20150620_16_43_42_Pro WP_20150620_14_50_40_Pro WP_20150620_14_34_20_Pro WP_20150620_14_34_12_Pro WP_20150620_14_08_00_Pro WP_20150620_14_08_15_Pro WP_20150620_14_09_13_Pro-2 WP_20150620_14_14_54_Pro (1) WP_20150620_14_14_54_Pro WP_20150620_14_29_31_Pro WP_20150620_13_36_50_Pro WP_20150620_13_37_14_Pro WP_20150620_13_47_35_Pro WP_20150620_13_52_34_Pro WP_20150620_14_00_00_Pro WP_20150620_14_00_25_Pro-2 WP_20150620_13_36_19_Pro-2 WP_20150620_11_14_34_Pro-2 WP_20150620_003 ST-plagat ST-mapa

 

Keď pri tangu štípu oči od cibule…

Som najlepšia je názov inscenácie Prešporského divadla, známeho neobyčajným spracovaním spoločensky a politicky významných tém. Tentoraz sa na javisko dostal problém násilia páchaného na ženách, obsahovo aj formálne náročne spracovateľná téma. Herecká dvojica Judita Hansman a Elena Kolek-Spaskov sa však náročnosťou nenechávajú stiahnuť, groteskným spracovaním a jedinečnými pohybovými prvkami vzlietajú v ústrety publiku. Problém násilia podávajú citlivo a s odstupom, prostredníctvom vzťahu matky a dcéry, ich vzájomného približovania a vzďaľovania, prostredníctvom každodenných úkonov i výnimočných situácií. Po tomto predstavení sa budete aj na krájanie cibule pozerať inak…

Pozývame vás na inscenáciu Som najlepšia

Prešporské divadlo Možnosť voľby pozývajú na inscenáciu Som najlepšia, ktorá sa bude konať v stredu 23. mája o 19.00 v priestoroch Ticho a spol. na Školskej ulici 14 v Bratislave. Po skončení predstavenia, ktoré pracuje s témou násilia páchaného na ženách, sa môžete zapojiť do debaty o tejto téme, jej umeleckom spracovaní a širších spoločenských súvislostiach násilia páchaného na ženách.

Diskutuje: Judita Hansman, Lenka Krištofová, Zuzana Maďarová, Barbora Burajová a vy 🙂

MG_8875 (1)
« 1 z 9 »

RICHARD LINTNER PODPORIL ISTANBULSKÝ DOHOVOR!

 

Richard Lintner
Richard Lintner odzváňa násiliu na ženách a podporuje Istanbulský dohovor. Ďakujeme!

Pridajte sa aj vy k Richardovi Lintnerovi a podporte Istanbulský dohovor TU: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

ZNÁMI MUŽI VYSTÚPILI PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH. ĎAKUJEME!

Násilie páchané na ženách nie je len problémom žien, ale dotýka sa nás všetkých. Je najvyšší čas, aby sa do riešenie tohto problému zapojili aj muži, lebo len spoločne môžeme násilie páchané na ženách zastaviť. Aj jeden podpis môže zmeniť životy tisícok žien http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417 Aj Richard Lintner, Michael Szatmary, Jakub Petraník, Ivo Gogál, Martin Šmahel a Richard Stanke chcú k tomu prispieť. Každý a každá z nás môže niečo urobiť. V tejto chvíli môžeme podpísať Istanbulský dohovor, ktorý sa usiluje tento vážny spoločenský problém riešiť. Stačí kliknúť na výzvu vo videu.

Ak sa dostaneme do situácie, ktorú treba riešiť akútne, môžeme volať na bezplatnú non-stop linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Volať môžu ženy zažívajúce násilie, ako aj všetci ľudia, ktorí chcú zasiahnuť, a nevedia ako.

Video je súčasťou kampane ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby, do ktorej sa zapojili známi muži z rôznych oblastí spoločnosti, mnohé mimovládne organizácie, ľudskoprávni aktéri a aktérky a zapojiť sa môžete aj vy. Viac o kampani nájdete na fb stránke Istanbulský dohovor a webovej stránke moznostvolby.sk

Táto aktivita sa realizuje v rámci projektu “Podpora ratifikácie a implementácieDohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.“

Loga OSF

MICHAL HADZUŠ PODPORIL ISTANBULSKÝ DOHOVOR!

Michal Handzuš
Michal Handzuš odzváňa násiliu na ženách a podporuje Istanbulský dohovor. Ďakujem!

 

 Pridajte sa aj vy k Michalovi Hadzušovi a podporte Istanbulský dohovor TU: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

Podpisová akcia v Spišskej Novej Vsi

Chcete vidieť ako vyzeralo zbieranie podpisov v Spišskej Novej Vsi? Verejnosti nie je problém násilia páchaného na ženách ľahostajný:

ELEKTRONICKY môžete výzvu podporiť tu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

Zbierať podpisy fyzicky nám môžete pomôcť aj vy. PODPISOVÝ HÁROK http://moznostvolby.sk/odzvonme-nasiliu-na-zenach-podpisom…/

DSC00624
« 1 z 34 »

Ďakujeme vám za vašu úžasnú podporu a celému tímu  Divadlo na opätkoch a OZ HANA za ich nasadenie a skvelú spoluprácu.

Aktivita sa realizuje v rámci projektu “ Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

Ján Kuric podporil Istanbulský dohovor! Ďakujeme!

Mám to radšej nechať tak? Možno ma do toho nič. A čo ak neurobím nič? Ale Ján Kuric je proti násiliu na ženách a vie, že vždy je možné niečo urobiť. Možnosti voľby ďakuje spevákovi Jánovi Kuricovi za podporu kampane Odzvoňme násiliu na ženách- Podporme Istanbulský dohovor. Odzvoniť násiliu páchanému na ženách môžete aj vy tak, že podporíte výzvu za prijatie Istanbulského dohovoru! Pridajte sa k nám. Ďakujeme!

 

Proti násiliu páchanému na ženách môžeme vždy niečo urobiť. V tejto chvíli môžeme podpísať Istanbulský dohovor, ktorý sa usiluje tento vážny spoločenský problém riešiť. Stačí kliknúť na výzvu na konci videa. Ak sa dostaneme do situácie, ktorú treba riešiť akútne, môžeme volať na bezplatnú non-stop linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Volať môžu ženy zažívajúce násilie, ako aj všetci ľudia, ktorí chcú zasiahnuť, a nevedia ako.

Róbert Jakab podporil Istanbulský dohovor! Ďakujeme!

Možnosti voľby ďakuje hercovi Robertovi Jakabovi za podporu kampane Odzvoňme násiliu na ženách- Podporme Istanbulský dohovor. Odzvoniť násiliu páchanému na ženách môžete aj vy tak, že podporíte výzvu za prijatie Istanbulského dohovoru! Pridajte sa k nám. Ďakujeme!

Prichádzate domov, vystupujete po schodoch a zo susedného domu počujete hluk, krik, buchot a nadávky. Za dverami bytu evidentne dochádza k násiliu. Čo urobíte? Pôjdete ďalej alebo zakročíte? Takúto situáciu si vyskúšali herec Robo Jakab a herečka Zuzana Konečná. Jakab sa zahral na násilníka a snažil sa vyvolať dojem, že za zatvorenými dverami bytu spolubývajúcej slovne aj fyzicky ubližuje. Nikto z okoloidúcich ľudí netušil, že nejde o reálnu situáciu. Pozrite sa, ako to dopadlo.

Násiliu na ženách odzvonia muži

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby |

Pred niekoľkými týždňami som bola na hokeji v Trenčíne. Zápas bol divácky príťažlivý, plný zvratov a napätia, s množstvom premrhaných i nepremrhaných príležitostí. Doslova i obrazne. Uprostred zápasu sa zdvihla vlna agresivity na jednej z fanúšikovských strán. Skandovalo sa slovo, ktoré nechcem zverejniť – možno iba jeho spisovnú podobu: „Zabiť ho! Zabiť ho!“

Zaujal ma asi šesťročný chlapec, ktorý s oboma vztýčenými prostredníkmi a s nesmiernou vervou skandoval tiež. Muži okolo neho sa usmievali a odmenili ho „chlapským“ pobúchaním po pleciach. Vraj neopisujem nič nové ani nezvyčajné? Viem. O to smutnejšie. Aby však príbeh nebol taký banálny, bez zasadenia do ďalšieho deja, prezradím, že pred zápasom sme rokovali s niektorými hokejistami o ich účasti v kampani proti násiliu páchanému na ženách a o podpore Istanbulského dohovoru. V kampani, ktorá má sprostredkovať posolstvo mnohých mužov, že s násilím iných mužov nesúhlasia. Môj pocit, že takéto posolstvo má naozaj zmysel, počas sledovania zápasu silnel a silnel…