Zviditeľňovanie žien a podpora rodovej rovnosti vo vzdelávacích procesoch

Naozaj tvorili históriu našej spoločnosti len (alebo prevažne) muži? Prečo nevieme, neučíme (sa), alebo len málo o ženách? Prečo bola (je) účasť žien zneviditeľňovaná a (alebo) zamlčiavaná? Aké podmienky, spoločenské predpoklady umožňovali zneviditeľňovanie žien? Aké to má dôsledky nielen pre ženy, ale aj pre celú spoločnosť?

Občianske združenie Možnosť voľby a CHARACTER – Film Development Association realizovali spoločne v sobotu, 23.apríla 2016 workshop  v rámci projektu Vzdelávacia kampaň PRVÁ.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”66″ gal_title=”Workshop Vzdelávacia kampaň Prvá”]

Podrobnejšie informácie o workshope a projekte Vzdelávacia kampaň PRVÁ ⇓ ⇓ ⇓

Worshop : Problematika zviditeľňovania žien a podpory rodovej rovnosti vo vzdelávacích procesoch bol  určený najmä pre pedagógov a pedagogičky všetkých typov škôl, pre junior a senior trénerky a trénerov pôsobiacich v oblasti ďalšieho vzdelávania, členky a členov mimovládnych a iných organizácií, ktoré sa zaoberajú otázkami ľudských práv a vzdelávania, prípadne majú v náplni vzdelávacie aktivity.

Workshop videla odborníčka na rodovú rovnosť Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby.

  • Cieľom workshopu bolo predstaviť vzdelávaciu kampaň PRVÁ, dokumentárny cyklus PRVÁ (cyklus portrétov 10 významných žien) a  možnosti ich využitia vo vzdelávacích procesoch zameraných na oblasť rodovej rovnosti a ľudských práv
  • V rámci workshopu sme si  premietali film z cyklu PRVÁ a ukázali sme si ako ho možno používať ako didaktickú pomôcku pri práci s mladými ľuďmi .
  • Diskutovali sme o možnostiach vzdelávania mladých ľudí v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien – a to najmä v kontexte histórie žien a ich zneviditeľňovania a spoločne sme hľadali odporúčania pre prax.

Cieľom projektu je vzbudiť záujem študentov a študentiek, pedagogičiek a pedagógov o významné ženské osobnosti našej histórie a zviditeľniť ich ako významné aktérky spoločenského rozvoja.  Našim cieľom je predstaviť protagonistky, ktoré sa ako prvé v histórii presadili v rôznych oblastiach spoločenského a verejného života a nemali by zmiznúť zo spoločenskej pamäte – práve naopak, mali by byť jej súčasťou. Ambíciou projektu je vrátiť konkrétne hrdinky do povedomia mladých ľudí a otvoriť diskusiu o tom, prečo sú ženy tak často zneviditeľňovaná a aké to má príčiny a dôsledky (prepojenie s témou ľudských práv žien a rodovej rovnosti).

Projekt vychádza z dokumentárneho cyklu „PRVÁ“, ktorý priniesli na televízne obrazovky spoločnosť HITCHHIKER Cinema v spolupráci s RTVS a Slovenským filmovým ústavom. Ide o unikátny dokumentárny cyklus (10 filmov), predstavujúci životné príbehy žien, ktoré získali v slovenskej histórii významné prvenstvá. Cyklus „PRVÁ“ je sériou dokumentárnych portrétov žien, ktoré sa ako „prvé“ presadili v rôznych oblastiach života a menili našu spoločnosť. Ich osobné príbehy a dielo, ktoré zanechali, tvoria našu históriu a mali by sa stať súčasťou spoločenskej pamäte. Námet cyklu dokumentárnych  filmov „Prvá“ vznikol v roku 2012 a reagoval na absenciu silných ženských postáv, ktoré by v našom povedomí rezonovali podobne ako napr. Ľudovít Štúr, Janko Kráľ alebo Alexander Dubček. Prvé štyri filmy už boli odvysielané na RTVS, v septembri 2016 bude odvysielaná celá séria 10 filmov.

[Best_Wordpress_Gallery id=”67″ gal_title=”Character, EEA, OSF, Moznost volby”]

Na Vzdelávacej kampani PRVÁ spolupracujú občianske združenia CHARACTER – Film Development Association a Možnosť voľby. Projekt bol podporený sumou 15.000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Vzdelávacia kampaň PRVÁ je posilnenie aktívneho občianstva.

Published On: 9. mája 2016