Nový rebríček Atlasu antikoncepčnej politiky ukázal, že Slovensko je v dostupnosti antikoncepcie na chvoste Európy. 

Nový rebríček Atlasu antikoncepčnej politiky ukázal, že Slovensko je v dostupnosti antikoncepcie na chvoste Európy. 

 

Podľa aktuálneho Atlasu antikoncepčnej politiky, Slovensko zaostáva v dostupnosti antikoncepcie v rámci Európy. Atlas vydáva pravidelne Európske parlamentné fórum pre sexuálne a reprodukčné práva (EPF) a hodnotí 47 európskych krajín na základe dostupnosti informácií, financovania a poradenstva.  Slovensko sa umiestnilo na nelichotivom 37. mieste, čo ho radí medzi desať najhorších krajín Európy. Za zlým skóre Slovenska je najmä fakt, že nehradí antikoncepciu z verejného poistenia.