Zakotvia poslanci diskrimináciu žien do zákona?

„Minister Uhliarik nevysvetlil, prečo jemu a jeho strane KDH tak veľmi záleží na tom, aby si ženy nemohli slobodne vybrať z rôznych druhov antikoncepcie uhrádzanej z verejného poistenia a s plnou zodpovednosťou tak pristúpiť k svojmu rodičovstvu. Štát, ktorý sa správa zodpovedne, podporuje zvyšovanie kvality života svojich občanov a občianok a posilňuje ich zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré robia vo sfére reprodukčného zdravia,” doplnila Adriana Mesochoritisová, predsedníčka občianskeho združenia Možnosť voľby. Celý príspevok nájdete na tomto odkaze

 

 

Lajkujte a zdieľajte:)