Apel na pápeža

Priatelia z Nemecka nás požiadali o podporu tejto výzvy:

Počas svojej nedávnej návštevy v Afrike pápež Benedikt XVI. vyhlásil, že AIDS „sa nedá poraziť kondómami, naopak, tie problém len zhoršujú”. Pápež má ohromný vplyv na najchudobnejších tohto sveta. Jeho slová majú devastujúci dopad na verejné zdravie. Svetová verejnosť musí hlasným výkrikom presvedčiť Vatikán, aby skončil s odsudzovaním osvedčených stratégií na prevenciu AIDSu. Pridajte sa a podpíšte túto výzvu.

Jeho svätosti pápežovi Benediktovi XVI: Apelujeme na vaše milosrdenstvo: neohrozujte naďalej Vašimi verejnými vyhláseniami životy a zdravie nespočetných mužov, žien, detí a všetkých tých chudobných, ktorých rozširujúci sa AIDS vážne ohrozuje. Nabádame Vás k najvyššej obozretnosti vo Vašich verejných vyhláseniach a vyzývame Vás, aby ste nebránili životy zachraňujúcej verejnej osvete  a prevencii AIDSu používaním kondómov.

Výzvu môžete podpísať na stránke organizácie AVAAZ – Svet v akcii: http://avaaz.org/de/pope_benedict_petition/?cl=205998965&v=3063