Charitatívny Kalendár venovaný ženám 2020

Kúpou kalednára priamo podporíte neziskové organizácie, ktoré bojujú proti násiliu páchaného na ženách, vrátane organizácie Možnosť Voľby.
Charitatívny Kalendár venovaný ženám 2020

Autorka Dorota Holubová sa rozhodla vytvoriť projekt, ktorého cieľom je finančne pomôcť konkrétnym ženám a organizáciám, ktoré podporujú ženy a bojujú proti násiliu na ženách. Do kalendára som vybrala silné sebavedomé ženy, ktoré vo svojej profesii vynikajú, motivujú iné ženy, aby mohli byť vo svojom živote tým, čím skutočne chcú a dokázali plne realizovať svoj potenciál.


Adriana Mesochoritisová je feministická aktivistka, politologička so špecializáciou na problematiku ľudských práv žien a rodovej rovnosti a rodová trénerka. Od roku 1999 aktívne pôsobí v mimovládnom sektore a je riaditeľkou mimovládnej organizície Možnosť voľby. V roku 2015 sa stala laureátkou ceny Piata žena v kategórii aktivizmus – ocenenia za prácu zameranú na zastavenie násilia páchaného na ženách.

 


Kalendár si môžete zakúpiť v kníhkupectve: https://artattackshop.sk/shop/charitativny-kalendar-venovany-zenam-2020

Viac info o kalendári tu: https://dorotaholubova.com/kalendar/

Ďakujeme.

Charitatívny kalendár venovaný ženám 2020 ~ Dorota Holubova