Fascinovaný štátny tajomník

Vydané 14. 3. 2005 o 0:00 Autor: ADRIANA MESOCHORITISOVÁ (Autorka pôsobí v Ženskej loby Slovenska)

Medzinárodný deň žien sa vo svete stal symbolom úcty k ľudským právam žien. Tento deň si pripomínajú nielen aktivistky a aktivisti z ľudskoprávnych organizácií, ale aj vlády. Prejavy tejto úcty sú rôzne.

Kým Európska komisia schválila v tento deň zriadenie novej inštitúcie na podporu rodovej rovnosti, slovenská vláda pristúpila k opačnému riešeniu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny práve 8. marca zrušilo jediný samostatný odbor, ktorý sa venoval tejto téme a nahradila ho odborom rodinnej a rodovej politiky. Štátny tajomník Miroslav Beblavý obhájil tento krok slovami, že “prináša pozitívnu zmenu, keďže rodová rovnosť bude jedným z pilierov nového odboru”.

Rodová rovnosť je téma, ktorá si zasluhuje pozornosť a je skutočne pozitívom, ak sa objaví spojenie “rodová politika” v názve odboru. Problémom však nie je názov, ale to, čo sa skrýva pod touto zmenou. Vážnosť, akú prikladajú členské krajiny EÚ otázkam rodovej rovnosti, je vyjadrená aj inštitucionálnym zázemím. Okrem Slovenska neexistuje v EÚ krajina, ktorá by mala taký výrazný nedostatok inštitúcií na podporu rodových otázok. Práve naopak, tendenciou je ich posilňovanie. Štandardom dnes už je vytváranie ministerstiev pre rovnosť príležitostí alebo aspoň úradov splnomocnenkýň pri vláde. A o to presne ide.

Celý článok Adriany Mesochoritisovej Fascinovaný štátny tajomník čítajte na komentare. sme.sk

Lajkujte a zdieľajte:)