Ľahostajnosť, ktorá zabíja…

Vydané 5. 12. 2001 o 0:00 Autorka: ADRIANA MESOCHORITISOVÁ (Autorka je členkou OZ Eset a spoluorganizátorkou kampane Piata žena)

Výsledky regionálnych volieb napriek viacerým nepriaznivým prognózam nemilo prekvapili. Potvrdili to, čomu sa viacerí/é zdráhali naplno uveriť a čo má spoločného menovateľa – nezáujem.

Sobotňajšie voľby načrtli aj viaceré negatívne aspekty, ktoré sa ich zdanlivo nedotýkajú a ktoré nás nútia hľadať celkový kontext o prepadnutí zo „skúšky politickej zrelosti“. V mysli mi rezonuje známa politologická poučka – politická kultúra držiteľov moci sa odráža v celkovej politickej kultúre národa. Alebo inak – ľudskoprávna občianska kultúra je obrátenou tvárou kultúry nositeľov štátnej moci, politickej reprezentácie štátu a jeho elity (Kusý). Podceňovanie interakcie elita – občan nemusí viesť len k takým „nevinným“ dôsledkom, ako je nízka účasť na voľbách. V podobnom kontexte treba chápať aj vzťah medzi politickou ľahostajnosťou a nezdravou toleranciou spoločnosti k porušovaniu ženských ľudských práv.

Pred týždňom začalo sedem mimovládnych organizácií kampaň Piata žena. Cieľom tejto iniciatívy je upozorniť na neustále porušovanie ženských ľudských práv, konkrétne na problematiku násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Neočakávali sme, že všetci kompetentní predstavitelia a predstaviteľky vyslovia svoje stanoviská k tejto problematike, ale čo sme naozaj nečakali, bol fakt, že budú mlčať aj tí/tie reálne zodpovední/é za súčasný stav.

 

Celý článok Adriany Mesochoritisovej Ľahostajnosť, ktorá zabíja čítajte na komentare.sme.sk