List z Európskeho parlamentu

  1. Andrej Danko

Predseda Národnej rady Slovenskej

  1. Robert Fico

Predseda strany SMER – sociálna demokracia

  1. Milan Laurenčík

Predseda poslaneckého klubu Sloboda a solidarita

  1. Eduard Heger

Predseda poslaneckého klubu OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

  1. Tibor Bernaťák

Predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany

  1. Tibor Bastrnák

Predseda poslaneckého klubu MOST – HÍD

  1. Boris Kollár

Predseda poslaneckého klubu SME RODINA – Boris Kollár

Nezaradené poslankyne a poslanci

Brussels, 19 November 2019

Vážení členovia a členky Slovenského parlamentu,

Vážené kolegyne a kolegovia,

obraciame sa na vás ako členovia a členky Európskeho parlamentu, aby sme vyjadrili vážne znepokojenie ohľadom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1729 (27.09.2019), ktorý je v súčasnosti v druhom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky. Ak bude tento návrhy schválený, sme presvedčení, že takáto legislatívna úprava vážne ohrozí prístup žien k bezpečnej a legálnej interrupcii, k informáciám založeným na dôkazoch o interrupciách a zároveň bude podkopávať sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien.⇓

Znepokojuje nás skutočnosť, že návrh zákona požaduje od žien, ktoré chcú podstúpiť interrupciu, aby povinne absolvovali ultrazvukové vyšetrenie, aby videli a održali ultrazvukový obrázok embrya alebo plodu a aby si vypočuli tlkot srdca embrya alebo plodu.  Žiadna z krajín EÚ nekladie na ženy, ktoré žiadajú o interrupciu, takéto požiadavky. Nútiť ženy podstúpiť povinné ultrazvukové vyšetrenie podkopáva ich autonómiu v rozhodovaní sa o svojom reprodukčnom zdraví a predstavuje ponižujúce a neľudské zaobchádzanie. Takéto postupy tiež odporujú požiadavke, aby pacientka mohla vyjadriť svoj súhlas s lekárskymi postupmi slobodne a dobrovoľne.

Obzvlášť nás znepokojuje zákaz “reklamy,” ako ho prináša predložený návrh, nakoľko by mohol obmedziť prístupu k informáciám založeným na dôkazoch ohľadom interrupčnej starostlivosti a odrádzal by zdravotnícky personál od ich poskytovania.

Spiatočnícke opatrenia obsiahnuté v tomto návrhu zákona nedávno kritizoval aj Výbor OSN pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva, ktorý vyjadril vážne znepokojenie nad možnými dopadmi predkladaných legislatívnych návrhov a vyzval Slovensko, aby upustilo od zhoršovania situácie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien.

Sme presvedčené a presvedčení, že opatrenia, ktoré obmedzujú ochranu ľudských práv žien a ich slobodnú vôľu, vážne podkopávajú kľúčovú hodnotu Európske Únie, ktorou je pokrok v oblasti rodovej rovnosti. Včasný a ničím neobmedzený prístup k službám reprodukčného zdravia a rešpektovanie autonómie žien v reprodukčnom rozhodovaní sú zásadne pre ochranu ľudských práv žien a podporu rodovej rovnosti.

Opätovne konštatujeme, že predložený návrh zákona predstavuje iba v tomto roku už 6. legislatívnym návrh, ktorého cieľom je obmedziť reprodukčné práva. Doposiaľ boli všetky tieto regresívne návrhy zamietnuté.

Úctivo vyzývame poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby zamietli prekladaný návrh zákona a zdržali sa akýchkoľvek ďalších pokusov obmedzovať sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien na Slovensku.

S úctou,

Ernest Urtasun, Greens/EFA poslanec Európskeho parlamentu

Irène Tolleret, RENEW poslankyňa Európskeho parlamentu

Malin Bjork, GUE/NGL poslankyňa Európskeho parlamentu

María Eugenia Rodríguez Palop, GUE/NGL poslankyňa Európskeho parlamentu

Maria Noichl, S&D poslankyňa Európskeho parlamentu

Terry Reintke, Greens/EFA poslankyňa Európskeho parlamentu

Abir Al Sahlani, RENEW poslankyňa Európskeho parlamentu

Alessandra Moretti, S&D poslankyňa Európskeho parlamentu

Alex Phillipps, Greens/EFA poslankyňa Európskeho parlamentu

Alice Bah Kuhnke, Greens/EFA poslankyňa Európskeho parlamentu

Chrysoula Zacharopoulou, RENEW poslankyňa Európskeho parlamentu

Diana Riba, Greens/EFA poslankyňa Európskeho parlamentu

Evelyn Regner, S&D poslankyňa Európskeho parlamentu

Fred Matić, S&D poslanec Európskeho parlamentu

Gwendoline Delbos-Corfield, Greens/EFA poslankyňa Európskeho parlamentu

Heléne Fritzon, S&D poslankyňa Európskeho parlamentu

Izaskun Bilbao Barandica, RENEW poslankyňa Európskeho parlamentu

Karen Melchior, RENEW poslankyňa Európskeho parlamentu

Lucy Nethsingha, RENEW poslankyňa Európskeho parlamentu

Martin Hojsík, RENEW poslanec Európskeho parlamentu

Michal Šimečka, RENEW poslanec Európskeho parlamentu

Monika Beňová, S&D poslankyňa Európskeho parlamentu

Monika Vana, Greens/EFA poslankyňa Európskeho parlamentu

Naomi Long, RENEW poslankyňa Európskeho parlamentu

Petra De Sutter, Greens/EFA poslankyňa Európskeho parlamentu

Pina Picierno, S&D poslankyňa Európskeho parlamentu

Robert Biedroń, S&D poslanec Európskeho parlamentu

Samira Rafaela, RENEW poslankyňa Európskeho parlamentu

Saskia Bricmont, Greens/EFA poslankyňa Európskeho parlamentu

Sophie in ‘t Veld, RENEW poslankyňa Európskeho parlamentu

Susana Solís Pérez , RENEW poslankyňa Európskeho parlamentu

V mene Siete “All of Us Network”  v Európskom parlamente 

Anglická originál verzia:

Download - Na stiahnutie