Tlačová správa: NÁSILIE páchané na ženách je neprijateľné

Tlačová správa

Košice, 25. november 2015 , Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách

Násilie páchané na ženách je neprijateľné a neexistuje preň žiadne ospravedlnenie. Napriek tomu, je dennou realitou státisícov žien v našej krajine. Aj preto sa osem ženských organizácií dnes opätovne pripája k celosvetovej kampani 16 dní aktivizmu. Tá je odkazom pre všetkých, že na svete nebude pokoj, mier a spravodlivosť, pokiaľ budú ženy vystavené násiliu,“ uviedla Dušana Karlovská z Fenestry.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách je ohraničená dvoma dátumami. Začína 25. novembra, ktorý bol vyhlásený OSN za Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách. Tento dátum sa spája s pamiatkou na tri sestry, politické aktivistky z Mirabal, ktoré boli 25. novembra 1960 na rozkaz diktátora Dominikánskej republiky Rafaela Trujilla, zavraždené. Sestry z Mirabal sa stali symbolom boja za ľudské práva žien a boja proti nerovnosti a nespravodlivosti. Záver kampane je 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv.

[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”Banner 16 dní aktivizmu”]

 

Cieľom kampane, ktorú realizujú Fenestra, OZ Hana, Možnosť voľby, Pomoc rodine, Progresfem, Žena v tiesni spolu, Divadlo na opätkoch a Slovensko-český ženský fond je posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku. „Kampaňou sa snažíme prispieť k vyššej dostupnosti špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie, ako aj zvyšovať angažovanosť ľudí v boji proti násiliu páchanému na ženách,” vysvetľuje Miroslava Bobáková zo Slovensko-českého ženského fondu.

“Odkaz kampane KONAJME! je výzvou pre všetkých ľudí, organizácie, verejné a štátne inštitúcie na Slovensku, aby robili viac pre ochranu žien zažívajúcich násilie a vyvodzovali zodpovednosť voči mužom, ktorí sa násilne správajú.” dodáva Silvia Králová z Fenestry. Aj Slovensko môže byť krajinou, ktorá hovorí jasné NIE násiliu páchanému na ženách.

Pre širokú i odbornú verejnosť sú pripravené aktivity. Odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách bude môcť verejnosť vyjadriť na verejných zhromaždeniach Vypískajme násilie, ktoré sa uskutočnia v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Michalovciach, Martine, Bratislave a v Košiciach. „Pre ľudí, ktorí nebudú mať možnosť zapojiť sa do verejných zhromaždení Vypískajme násilie, sme pripravili webovú aplikáciu, cez ktorú môžu povedať NIE násiliu páchanému na ženách a takto vyjadriť svoj postoj,” spresnila Karlovská.

Okrem toho si verejnosť v Spišskej Novej Vsi a v Košiciach bude môcť pozrieť výstavu Umlčané svedkyne, ktorá je spomienkou na ženy, ktoré boli zavraždené svojimi súčasnými či bývalými manželmi a partnermi v dôsledku dlhodobého násilia. Väčšina týchto žien cítila reálne ohrozenie svojho života a pokúšala sa vyhľadať pomoc. Vraždy žien sú mementom zlyhania nás všetkých v ochrane žien a detí pred zločinmi, ktoré sa odohrávajú v súkromí.

Viac informácií o kampani a o problematike násilia páchaného na ženách nájdu ľudia na webovej stránke kampane www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu a na Facebooku www.facebook.com/16dniaktivizmu.

 

Kontakty:

Fenestra, Košice, www.fenestra.sk, fenestra@fenestra.sk , 0911 224 777

Divadlo na opätkoch, Spišská Nová Ves, www.babkovedivadlosnv.eu, divadlonaopatkoch@gmail.com, 0903757691

Možnosť voľby, Bratislava, www.moznostvolby.sk, adriana@moznostvolby.sk,

OZ Hana, Spišská Nová Ves, www.ozhana.sk, ozhana.snv@gmail.com, 0903 404 471

OZ Pomoc rodine, Michalovce, www.pomocrodine.sk, pomocrodine@pomocrodine.sk, 0911 084 473

OZ Žena v tiesni, Martin, www.zenavtiesni.sk, oz.zenavtiesni@tipnet.sk , 0907 346 374

Progresfem, Poprad, www.progresfem.sk, progresfem@progresfem.sk, 0908 121 427

Slovensko-český ženský fond, Bratislava, www.zenskyfond.sk, bobakova@womensfund.sk, 0902138962, 0948789030

 

Published On: 24. novembra 2015