Písomné pripomienky k návrhu podanom na Ústavný súd Slovenskej republiky k ústavnosti zákona o umelom prerušení tehotenstva

V apríli 2007 OZ Možnosť voľby a Centrum pre reprodukčné práva, New York zaslali na Ústavný súd Slovenskej republiky „Písomné pripomienky k Návrhu podľa čl. 125 písm. a), písm. b) Ústavy Slovenskej republiky“ ako amicus curiae (tzv. priateľ súdu).

Táto právna analýza vychádza z judikatúry medzinárodných ľudsko-právnych mechanizmov vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj z rozhodnutí a zákonov členských štátov Rady Európy. Z judikatúry Európskej komisie pre ľudské práva a Európskeho súdu pre ľudské práva jasne vyplýva, že plod nemá v zmysle článku 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd priznané právo na život.

Tento názor zdieľa prevažná väčšina štátov Európy, ktoré sa podobne ako Slovensko rozhodli prijať liberálny interrupčný zákon a tak potvrdili prevahu ľudských práv žien nad akýmkoľvek nárokom požadovaným v mene plodu.

 Právnu analýzu pripravilo Centrum pre reprodukčné práva v New Yorku, Právna klinika medzinárodných ženských ľudských práv pri Právnickej fakulte City University v New Yorku v spolupráci s OZ Možnosť voľby a Slovenskou spoločnosťou pre plánované rodičovstvo.