Prístup k bezpečnej interrupcii opäť v ohrození

Prístup k bezpečnej interrupcii opäť v ohrození: Slovensko sa môže v kvalite reprodukčnej zdravotnej starostlivosti prepadnúť ešte hlbšie.

Slovensko sa v európskom rebríčku dostupnosti interrupcie (European Abortion Atlas) umiestnilo na nelichotivom 43. mieste z 52 krajín Európy. Teraz hrozí, že sa prepadne ešte hlbšie a ešte viac ohrozí zdravie žien a dievčat. Ako upozorňuje organizácia Možnosť voľby a iniciatíva Nebudeme ticho, takýto scenár hrozí kvôli návrhu skupiny poslancov a poslankýň OĽaNO pod vedením Anny Záborskej (parlamentná tlač č. 1250) predloženom na októbrovú schôdzu. Návrh zavádza viacero nových prekážok v prístupe k bezpečnej interrupcii a v praxi môže vážne ohroziť fyzické a duševné zdravie žien a zhoršiť ich životné podmienky. “Mnohé ustanovenia v návrhu sú v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami SR i so zdravotnými štandardmi Svetovej zdravotníckej organizácie. Na obmedzenie reprodukčných práv, ktoré zákon prináša by doplatili predovšetkým ženy žijúce v zlej ekonomickej a sociálnej situácii, matky samoživiteľky, viacnásobné matky či ženy žijúce v odľahlých regiónoch. Návrh v týchto dňoch pripomienkujeme a čoskoro prinesieme jeho komplexnejšiu analýzu,” vyhlásila Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby a iniciatívy Nebudeme ticho. Podľa nej však najnovší návrh namiesto odstraňovania prekážok, ktoré dostali krajinu na chvost Európy prináša ďalšie reštrikcie.

Návrh sa usiluje zaviesť zásadné prekážky v prístupe k bezpečnej interrupcii. Nezmyselne rozširuje  problémovú povinnú čakaciu dobu 48 hodín aj na interrupciu zo zdravotných dôvodov a  navrhuje sa, aby sa vzťahovala na všetky interrupcie s výnimkou situácie, keď ide o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy.⇓ 

Nie je zrejmé, ako by sa v praxi vyhodnocoval pojem „bezprostredné“ ohrozenie zdravia a života. Zdravotnícki pracovníci a pracovníčky sa preto pri posudzovaní toho, čo predstavuje „bezprostredné ohrozenie zdravia a života“, môžu názorovo rozchádzať a z obáv pred prípadným postihom by váhali s bezodkladným vykonaním zákroku zo zdravotných dôvodov. V praxi by to znamenalo, že pri interrupciách zo zdravotných dôvodov by lekári a lekárky boli takto nútené odďaľovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a tým ohrozovať zdravie žien. Tento návrh teda porušuje princíp právnej istoty a priniesol by závažné problémy do aplikačnej praxe. Cekovo, povinné čakacie doby pred interrupciou ohrozujú fyzické a duševné zdravie žien, vážne spochybňujú ich rozhodovacie schopnosti a obmedzujú ich právo na rešpektovanie autonómneho rozhodovania. 

Zákon by tiež ešte viac obmedzil prístup k informáciám o tom, ktoré zariadenia interrupcie vykonávajú a za akých podmienok. Na strane druhej by posilnil priestor pre poskytovanie nábožensky podfarbených, zaujatých, neodborných a vedecky nepodložených informácií o umelom prerušení tehotenstva. V neposlednom rade by zákon pripravil pôdu na vytvorenie systému štátom dotovaných cirkevných organizácií, ktoré budú mať prístup k ženám, ktoré podstúpenie interrupcie zvažujú. Návrh totiž rozširuje subjekty, ktoré môžu žiadať o štátne dotácie, o tie, ktoré poskytujú finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc ženám v tehotenstve. Je zrejmé, že v praxi pôjde najmä o prístup cirkevných a iných ideologicky konajúcich organizácií k peniazom daňových poplatníkov, ktoré môžu byť využité na odrádzanie žien od interrupcie, manipuláciu, stigmatizáciu a nútenie žien, aby pokračovali v tehotenstve. 

Podľa organizácie Možnosť voľby a iniciatívy Nebudeme ticho “je v návrhu zákona ešte množstvo nášľapných mín, ktoré podrobne analyzujeme a vyhodnocujeme. Zároveň podnikneme všetky kroky, aby sme ubránili reprodukčné práva žien pred ďalším sťažovaním ich prístupu k bezpečnej a včasnej interrupcii.”