Projekt: podpora organizácii, prevencia a eliminácie násilia

Možnosť voľby realizuje v rokoch 2016- 2017 nový projekt zameraný na podporu organizácii pôsobiacich v oblasti aktivizmu, prevencii a eliminácie násilia páchaného na ženách.

Projekt je podporený grantom Slovensko-českého ženského fondu v rámci spolupráce s Philip Morris Slovakia.

« z 3 »