Projekt: Zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na ženách

Možnosť voľby realizuje počas rokov 2015-2016 nový projekt s názvom Zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na ženách prostredníctvom kampaní, vzdelávacích a výskumných aktivít

Projekt je zameraný na udržateľnosť akreditovaných vzdelávacích programov a informovanie verejnosti o situácií v oblasti násilia páchaného na ženách prostredníctvom sociálnych sietí a webovej stránky organizácie.

Projekt realizujeme vďaka finančnej podpore Slovnesko-českého ženského fondu a Philip Morris International.

« z 3 »