Protesty pokračujú

Protesty pokračujú: Aktivistky odovzdajú parlamentu tisíc variech proti obmedzovaniu reprodukčných práv.

Tlačová správa, 23.9.2020

 Iniciatíva Nebudeme ticho pokračuje vo svojich protestoch. V deň hlasovania o zákone z dielne OĽANO, ktorý sa snaží obmedziť prístup žien k bezpečnej interrupcii prinesú aktivistky do podateľne NR SR varechy vyzbierané v rámci akcie „Tisíc variech pre parlament”. Ide o 870 variech, panvíc, lopárov a iné domáce náčinie, ktoré priniesli minulý týždeň ľudia pred budovu Národnej rady SR. Ďalších viac ako 200 variech do parlamentu symbolicky poslali ľudia z iných miest vrátane Košíc, Popradu, Liptovského Mikuláša, Banskej Bystrice a Prahy.

Okrem variech zaslali dnes do NR SR list 60 mimovládnych organizácií a iniciatív zo Slovenska, v ktorom vyzývajú poslancov a poslankyne, aby zákon odmietli. Upozorňujú, že predložený návrh nepovedie k zníženiu počtu interrupcií a ani neposkytne ženám podporu a ochranu, ako predkladateľky a predkladatelia tvrdia.

Pokračuje aj zasielanie individuálnych listov. Ľudia zaplavujú mailové schránky poslancov a poslankýň a žiadajú ich o zamietnutie návrhu. Píšu: „Sme na prahu ekonomickej krízy, ktorej dosah nepoznáme. Čelíme druhej vlne pandémie, ktorá už na jar odhalila, že naša spoločnosť stojí na často neviditeľnej a neplatenej alebo slabo platenej práci žien. Lenže vás nezaujíma, ako žijeme. Zaujíma vás len, či rodíme.⇓“

Na veľkú priepasť medzi problémami, s ktorými sa ľudia stretávajú v každodennom živote, a tým, čím sa zaoberá parlament, dlhodobo upozorňujeme. Asi tretina ľudí má problém vykryť neočakávané výdavky a každý desiaty človek čelí problémom s nedoplatkami na hypotéke, nájomnom, energiách či na splátkach nákupov alebo pôžičiek. Každé piate dieťa žije na hranici chudoby. Chudobou sú ohrozené najmä jednorodičovské rodiny a rodiny, ktoré majú malé deti alebo viac detí. Chudoba predstavuje pre ženy jednu z prekážok pri odchode z násilných vzťahov.

Aktuálny návrh z dielne OĽANO sa prezentuje ako sociálna pomoc. Je to však len zastieranie. Ako upozorňujú organizácie zo Slovenska vo svojej výzve parlamentu, jednorazové príspevky navrhované v zákone nemôžu  nahrádzať systémové zlepšovanie podmienok pre život a sociálna situácia rodín sa nemôže riešiť prostredníctvom zmien v zákone o interrupciách.

Na nebezpečný obsah návrhu časti OĽANO upozornili aj zahraničné ľudskoprávne a lekárske organizácie a inštitúcie. „Predložený návrh zákona navrhuje množstvo opatrení, ktoré sú v rozpore s vedecky overenými zdravotníckymi štandardmi, ako aj s najlepšími osvedčenými postupmi poskytovania bezpečnej interrupčnej starostlivosti. Medzi tieto opatrenia patria navrhované predĺženie a rozšírenie povinnej čakacej doby pred vykonaním interrupcie, nová požiadavka na lekárske schvaľovanie interrupcií vykonávaných zo zdravotných dôvodov, zákaz tzv. ‚reklamy‘ na umelé prerušenie tehotenstva, ako aj nová požiadavka, aby ženy uvádzali dôvody svojho rozhodnutia podstúpiť interrupciu a pri žiadosti o túto starostlivosť poskytovali aj ďalšie osobné informácie,“ uvádza Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo v liste pre poslankyne a poslancov. Na rovnaké problémy upozornila aj komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović a v liste vyzvala poslankyne a poslancov, aby návrh zákona odmietli a zdržali sa akýchkoľvek ďalších pokusov obmedziť prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii.

Problematické základy zákona, na ktoré medzinárodné aj slovenské organizácie  upozornili, nemení ani pozmeňovací návrh, ktorý chce poslankyňa Záborská a jej spolupredkladateľky z OĽANO predstaviť v pléne NR SR.  Ide o pozmeňujúci návrh k ich pôvodnému návrhu (tlač 154). Samotný pozmeňujúci návrh je veľmi neprehľadný a sťažuje proces zodpovedného rozhodovania poslancov a poslankýň. Okrem toho vyvoláva zdanie, že prináša podporné zmeny, avšak v realite len spresňuje postupy obmedzení v prístupe k interrupciám. Napríklad zachováva čakacie lehoty a len upresňuje odkedy lehota plynie. Pozmeňovací návrh zároveň priamo zakazuje “reklamu” týkajúcu sa dostupnosti interrupcií a služieb na ich výkon. V praxi to môže znamenať, že ženy sa k informáciám, kde môžu podstúpiť zákrok , ako aj k informáciám o samotnom zákroku, vôbec nedostanú.

 Preto je v záujme všetkých žien, dievčat, ostatných ľudí, ktorých by sa obmedzenia týkali, rodín a celej spoločnosti daný legislatívny návrh úplne odmietnuť a namiesto ďalších snáh o obmedzovanie ľudských práv žien sústrediť pozornosť na zlepšovanie životných podmienok na Slovensku.

Iniciatíva Nebudeme ticho (ASPEKT, Možnosť voľby, Povstanie pokračuje)