Tlačová správa: Bratislava aj tento rok vypíska násilie na ženách

BRATISLAVA 4. decembra 2015 (Slovensko český – ženský fond, Možnosť voľby) – Záujem riešiť problém násilia páchaného na ženách a dievčatách spája čoraz viac ľudí. V pondelok 7. decembra spojí mimovládne organizácie, verejnosť, osobnosti politického i spoločenského života na Hlavnom námestí v Bratislave, kde sa bude o 18.00 pískať proti tomuto závažnému spoločenskému problému.

Podujatie „Vypískajme násilie na ženách“ je súčasťou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorú každoročne organizujú ženské mimovládne organizácie.

 

„Pískačka je inšpirovaná historickým kontextom. V 70. rokoch dvadsiateho storočia sa ženy zažívajúce násilie v Peru bránili pred násilnými partnermi pomocou hlasného pískania na píšťalky. Ženské organizácie  chcú  pripomenúť tento spôsob ochrany a mobilizácie a umožniť ľuďom verejne vyjadriť ich odmietavý postoj voči násiliu, ktoré zažíva státisíce žien aj na Slovensku“, zdôraznila Miroslava Bobáková, výkonná riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu.

Na podporu riešenia problému násilia páchaného na ženách spoločne so ženskými organizáciami vystúpia zástupkyne a zástupcovia Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva,  Veľvyslanectva USA, ako aj zástupkyne a zástupcovia verejných inštitúcií. Podporiť kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách  prídu aj viaceré osobnosti kultúrneho a spoločenského života ako napríklad frontman kapely Vidiek Ján Kuric, herci Ivo Gogál a Přemyslav Boublík, spevák Jakub Petraník, riaditeľ Nadácie Milana Šimečku Laco Oravec. „Teší nás, že sa k nám pridáva čoraz viac mužov, ktorí otvorene a verejne vyjadrujú svoj odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách. Je to dôležitý odkaz iným mužom, že páchať násilie na ženách je nesprávne a neospravedlniteľné. Zároveň je to výzva pre všetkých ľudí, aby sa spojili v úsilí komplexne riešiť násilie páchané na ženách a dievčatách a začali konať. Každý z nás predsa môže niečo urobiť,“ uviedla Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby.

Cieľom kampane, ktorú realizujú Fenestra, OZ Hana, Možnosť voľby, Pomoc rodine, Progresfem, Žena v tiesni, Divadlo na opätkoch a Slovensko-český ženský fond je posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku a prispieť k vyššej dostupnosti ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie.  Odkaz kampane KONAJME! je výzvou pre všetkých a najmä pre verejné a štátne inštitúcie na Slovensku, aby robili viac pre ochranu žien zažívajúcich násilie a vyvodzovali zodpovednosť voči mužom, ktorí sa násilne správajú.

V tomto roku sa v Bratislave bude opätovne pískať aj na podporu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istanbulského dohovoru. Slovenská republika ho podpísala ako jedna z prvých krajín Rady Európy v roku 2011 a zaviazala sa ratifikovať ho do roku 2013. Doposiaľ sa tak nestalo, čo znamená, že ženy a dievčatá musia na zlepšenie ochrany svojich životov naďalej čakať.

O tom, že téma spája rôznych ľudí na rôznych miestach Slovenska svedčí aj to, že v podujatia Vypískajme násilie sa konali už v 4 slovenských mestách Spišskej Novej Vsi, v Poprade, Michalovciach a Martine. Šestnásťdňová kampaň proti násiliu páchanému na ženách na Slovensku vyvrcholí  pískaním v Košiciach, dňa 10. 12.2015, na Medzinárodný deň ľudských práv.

Viac informácii o kampani:

Viac informácií o kampani a o problematike násilia páchaného na ženách nájdete na webovej stránke kampane www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu a na Facebooku www.facebook.com/16dniaktivizmu.

Kontakt na organizátorky bratislavského podujatia:

Miroslava Bobáková, SLOVENSKO-ČESKÝ ŽENSKÝ FOND:  0948 789030

Adriana Mesochoritisová, MOŽNOSŤ VOĽBY: 0911 550195

Projekt pod názvom “KONAJME! – Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2015“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny v rámci dotačného programu na podporu rodovej rovnosti, Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris Slovensko.