Tlačová správa: Bratislava aj tento rok vypíska násilie na ženách

BRATISLAVA 4. decembra 2015 (Slovensko český – ženský fond, Možnosť voľby) – Záujem riešiť problém násilia páchaného na ženách a dievčatách spája čoraz viac ľudí. V pondelok 7. decembra spojí mimovládne organizácie, verejnosť, osobnosti politického i spoločenského života na Hlavnom námestí v Bratislave, kde sa bude o 18.00 pískať proti tomuto závažnému spoločenskému problému.

Podujatie „Vypískajme násilie na ženách“ je súčasťou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorú každoročne organizujú ženské mimovládne organizácie.

[Best_Wordpress_Gallery id=”7″ gal_title=”16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách”]

 

„Pískačka je inšpirovaná historickým kontextom. V 70. rokoch dvadsiateho storočia sa ženy zažívajúce násilie v Peru bránili pred násilnými partnermi pomocou hlasného pískania na píšťalky. Ženské organizácie  chcú  pripomenúť tento spôsob ochrany a mobilizácie a umožniť ľuďom verejne vyjadriť ich odmietavý postoj voči násiliu, ktoré zažíva státisíce žien aj na Slovensku“, zdôraznila Miroslava Bobáková, výkonná riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu.

Na podporu riešenia problému násilia páchaného na ženách spoločne so ženskými organizáciami vystúpia zástupkyne a zástupcovia Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva,  Veľvyslanectva USA, ako aj zástupkyne a zástupcovia verejných inštitúcií. Podporiť kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách  prídu aj viaceré osobnosti kultúrneho a spoločenského života ako napríklad frontman kapely Vidiek Ján Kuric, herci Ivo Gogál a Přemyslav Boublík, spevák Jakub Petraník, riaditeľ Nadácie Milana Šimečku Laco Oravec. „Teší nás, že sa k nám pridáva čoraz viac mužov, ktorí otvorene a verejne vyjadrujú svoj odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách. Je to dôležitý odkaz iným mužom, že páchať násilie na ženách je nesprávne a neospravedlniteľné. Zároveň je to výzva pre všetkých ľudí, aby sa spojili v úsilí komplexne riešiť násilie páchané na ženách a dievčatách a začali konať. Každý z nás predsa môže niečo urobiť,“ uviedla Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby.

Cieľom kampane, ktorú realizujú Fenestra, OZ Hana, Možnosť voľby, Pomoc rodine, Progresfem, Žena v tiesni, Divadlo na opätkoch a Slovensko-český ženský fond je posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku a prispieť k vyššej dostupnosti ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie.  Odkaz kampane KONAJME! je výzvou pre všetkých a najmä pre verejné a štátne inštitúcie na Slovensku, aby robili viac pre ochranu žien zažívajúcich násilie a vyvodzovali zodpovednosť voči mužom, ktorí sa násilne správajú.

V tomto roku sa v Bratislave bude opätovne pískať aj na podporu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istanbulského dohovoru. Slovenská republika ho podpísala ako jedna z prvých krajín Rady Európy v roku 2011 a zaviazala sa ratifikovať ho do roku 2013. Doposiaľ sa tak nestalo, čo znamená, že ženy a dievčatá musia na zlepšenie ochrany svojich životov naďalej čakať.

O tom, že téma spája rôznych ľudí na rôznych miestach Slovenska svedčí aj to, že v podujatia Vypískajme násilie sa konali už v 4 slovenských mestách Spišskej Novej Vsi, v Poprade, Michalovciach a Martine. Šestnásťdňová kampaň proti násiliu páchanému na ženách na Slovensku vyvrcholí  pískaním v Košiciach, dňa 10. 12.2015, na Medzinárodný deň ľudských práv.

Viac informácii o kampani:

Viac informácií o kampani a o problematike násilia páchaného na ženách nájdete na webovej stránke kampane www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu a na Facebooku www.facebook.com/16dniaktivizmu.

Kontakt na organizátorky bratislavského podujatia:

Miroslava Bobáková, SLOVENSKO-ČESKÝ ŽENSKÝ FOND:  0948 789030

Adriana Mesochoritisová, MOŽNOSŤ VOĽBY: 0911 550195

Projekt pod názvom “KONAJME! – Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2015“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny v rámci dotačného programu na podporu rodovej rovnosti, Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris Slovensko.

[Best_Wordpress_Gallery id=”79″ gal_title=”Logo MZV, MPSVR, SCWF, PMI SR”]
Published On: 5. decembra 2015