Vážený pán minister Krajčí,

Vážený pán minister Krajčí,

Týmto listom reagujem na novú vyhlášku Ministerstva zdravotníctva, podľa ktorej interrupcia na žiadosť ženy už nebude hradená z verejného zdravotného poistenia pre ženy staršie ako 40 rokov. Tento krok považujem, rovnako ako iniciatíva Nebudeme ticho (ktorú tvoria organizácie Možnosť voľby, ASPEKT a Povstanie pokračuje) a organizácia Amnesty International Slovensko, za zásah do ľudských práv žien a tehotných osôb.

Vyhláška sťažuje prístup k interrupciám ako zdravotnej starostlivosti o reprodukčné a sexuálne zdravie. Ženy, ktorých sa zmena dotkne, budú nútené vyhľadávať menej odborné a menej bezpečné alternatívy, ktoré môžu ohroziť ich zdravie a dokonca aj život. Následky tohto kroku najviac a ako prvé pocítia ženy, ktoré zažívajú násilie, ženy žijúce v chudobe i vo vylúčených komunitách.⇓

Vyradenie ťažko dostupnej zdravotnej starostlivosti spomedzi úkonov hradených z verejného zdravotného poistenia diskrimináciu neodstraňuje, ale naopak prehlbuje a v náročnom pandemickom období môže byť pre mnohé ženy devastačným krokom. Pre čo možno najlepšiu zdravotnú starostlivosť by malo byť cieľom štátu odstraňovanie bariér v prístupe k dostupnej a bezpečnej interrupcii, nie zavádzanie ďalších prekážok. Hradiť interrupciu z verejného zdravotného poistenia za každých okolností a bez ohľadu na dôvody je nevyhnutnou súčasťou zdravotnej starostlivosti. 

Pán minister, s ohľadom na vyššie uvedené na Vás týmto apelujem, aby ste zastavili obmedzovanie reprodukčných práv žien a dievčat na Slovensku a, naopak, tieto práva začali chrániť.

S pozdravom,


Pridajte sa k nám aj vy!

Pošlite ministrovi zdravotníctva e-mail alebo list a vyzvite ho, aby zastavil obmedzovanie reprodukčných práv na Slovensku.

Stiahnite si list alebo niektorú z grafík, ktoré sme pripravili Amnesty International v spolupráci s iniciatívou Nebudeme ticho (Možnosť voľby, Aspekt a Povstanie pokračuje) a pošlite ich ministrovi Krajčímu poštou alebo e-mailom.

Svoju podporu reprodukčným právam pre všetkých môžete vyjadriť aj zmenou svojej profilovej fotografie na Facebooku. Rámček nájdete pod názvom „solidarita nediskriminuje“.

Adresy na poslanie odkazov:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2

P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

E-mail: minister@health.gov.sk

Facebook tag ministerstva: @MinisterstvoZdravotnictvaSR
Facebook tag ministra: @krajci.marek 

Instagram tag ministerstva: @ministerstvo_zdravotnictva_sr
Instagram tag ministra: @marek_krajci_nrsr

Grafiky na stiahnutie⇓

Download - Na stiahnutie

Download - Na stiahnutie