Volíme Ivetu Radičovú!

Ľudia z mimovládnych organizácií podporujú zvolenie Ivety Radičovej za prezidentku Slovenskej republiky

Iveta Radičová je jedna z nás. Opiera sa o hodnoty demokracie, váži si občanov a občianky, otvorene stojí na ich strane. Robila tak v minulosti a robí tak i teraz. Tieto postoje zdieľame aj my, slobodné občianky a občania rôznych národností a svetonázorov. Ctíme si našu ústavu a hodnoty demokracie považujeme pre fungovanie našej spoločnosti za zásadné. Súčasťou týchto hodnôt je volebné právo pre všetkých ľudí bez rozdielu. Hoci už takmer sto rokov majú volebné právo aj ženy, až dnes máme unikátnu príležitosť zvoliť prvú prezidentku.

My, ľudia z mimovládnych organizácií, si u Ivety Radičovej ceníme jej politickú kultúru, odbornosť a slušnosť. Dôverujeme jej, preto podporujeme jej zvolenie za prezidentku Slovenskej republiky.

Váš podpis môžete pridat na changenete aj vy

Mimovládne organizácie:

Nadácia Charty 77

Človek v ohrození

Občan a demokracia

ASPEKT, záujmové združenie žien

SOCIA

Ekopolis

Kultúrne Združenie Rómov Slovenska

Profesionálne ženy

Pro Familia

Možnosť voľby

Záujmové združenie žien Fenestra

Centrum rodových štúdií

S.T.O.K.A. Ženská loby Slovenska

Fórum rómskych žien – Forum Pale o Romnja

Prvé lesbické združenie Museion

Divadlo bez domova

Truc sphérique, o.z.

Asociácia náhradných rodín

Slovensko-český ženský fond Náruč – Pomoc deťom v kríze

Queer Leaders Forum

EsFem

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Iniciatíva Naše mestoMaterské centrum Bambino OZ Nádej pre Sad J. Kráľa

Združenie žien v podnikaní
Ľudia z MVO:

Zuzana Szatmáry (Nadácia Charty 77)

Jana Juráňová (Aspekt, záujmové združenie žien)

Laco Oravec (Nadácia Milana Šimečku)

Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby)

Peter Medveď (Ekopolis)

Andrea Bučková (Kultúrne Združenie Rómov Slovenska)

Uršuľa Kovalyk (Divadlo bez domova)

Helena Woleková (SOCIA)

Jana Cviková (Aspekt, záujmové združenie žien)

Juraj Rizman (Greenpeace Slovensko)

Eva Sopková (Pro Familia)

Dagmar Šimunková (Profesionálne ženy)

Blaho Uhlár (S.T.O.K.A.)

Šarlota Pufflerová (Občan a demokracia)

Oľga Pietruchová (Ženská loby Slovenska)

Peter Ničík (Za krajšiu Žilinu)

Dušana Karlovská (Záujmové združenie žien Fenestra)

Zuzana Kiczková (Centrum rodových štúdií)

Elena Pätoprstá (OZ Nádej pre Sad J. Kráľa)

Adriana Lamačková (Možnosť voľby)

Katarína Mádelová (Aspekt, záujmové združenie žien)

Michal Kliment (Spoločnosť pre plánované rodičovstvo)

Hana Fábry (Prvé lesbické združenie Museion)

Katarína Kuchťáková (Asociácia náhradných rodín)

Janka Debrecéniová (Občan a demokracia)

Romana Schlesinger (Queer Leaders Forum)

Radoslava Slavkovská (Materské centrum Bambino)

Monika Bosá (EsFem)

Ľuboš Tvrdoň (Komunitná nadácia Bratislava)

Katarína Krnová (Aspekt, záujmové združenie žien)

Ivan Leitman (Náruč – Pomoc deťom v kríze)

Zuzana Kostovčíková (Aspekt, záujmové združenie žien)

Beata Hirt (Komunitná nadácia zdravé mesto)

Daniela Bzdúšeková (Združenie žien v podnikaní) Zuzana Maďarová (Aspekt, záujmové združenie žien)

Jana Zezulová (Možnosť voľby)

Pavol Široký (o.z. Za Matku Zem, Slovenská klimatická koalícia)

Marek Adamov (Truc sphérique, o.z.)

Eva Fiedlerová (Materské centrum Bambino)

Viera Klementová (Slovensko-český ženský fond) Marianna Szapuová (Centrum rodových štúdií)

Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu, n. o.)

Mária Machajdíková (SOCIA)

Ľubica Kobová (Aspekt, záujmové združenie žien)

Marcel Uhrin (Ochrana dravcov na Slovensku – RPS, Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku – SON)

Juliana Szolnokiová (Aspekt, záujmové združenie žien)

Ďalší podporovatelia a podporovateľky:

Zuzana Kronerová, herečka

Anton Srholec, kňaz

Mária Orgonášová, lekárka

Egon Gál, filozof

Irena Brežná, spisovateľka

Zora Bútorová, sociologička

Miroslav Cipár, akademický maliar

Oľga Gyárfášová, sociologička

Daniel Pastirčák, kazateľ

Klára Orgovánová, psychologička

Adam Bžoch, literárny vedec

Zuzana Homolová-Baloghová, pesničkárka a pedagogička

Jana Bodnárová, spisovateľka

Marcel Zajac, občiansky aktivitsta

Eva Kováčechová, právnička

Ľubica Trubíniová, ochranárka a občianska aktivistka

Jarmila Filadelfiová, sociologička

Ivan Marton, muzikológ a hudobný producent

Štefan Olejník, vedecký pracovník

Sylvia Porubänová, sociologička

Juraj Mesík, enviromentalista

Eduard Chmelár, vysokoškolský učiteľ a občiansky aktivista

Lýdia Gabčová, rómska aktivistka

Miroslav Kocúr, vysokoškolský pedagóg, teológ

Ľubica Lacinová, vedecká pracovníčka

Juraj Smatana, učiteľ, občiansky aktivista

Zuzana Alnerová, manažérka Stanislav Lajda, akademický maliar

Božena Olejníková, projektová metodička

Robert Lifka, poslanec občanov Trenčína

Hana Lyons, mediálna konzultantka

Peter Žalman, architekt, vysokoškolský pedagóg

Naďa Prónayová, chemička

Koloman Prónay, energetik

Sylvia Ondrisová, psychologička

Ľuboš Hajdin, občiansky aktivista

Marta Botíková, etnologička, vysokoškolská pedagogička

Henrich Pifko, architekt

Vilma Cipárová, dôchodkyňa

Karol Fröhlich, vedecký pracovník

Lenka Surotchak, občianska aktivistka

Juraj Prokop, výtvarník

Lýdia Klimentová, právnička

Pavol Trgiňa, programátor

Viera Klementová, manažérka

Vladimír Mokráň, občiansky aktivista

Zuzana Aimaq-Fialová, sociologička

Jana Sarvašová, publicistka

Ján Kahún, ekonóm

Iveta Škripková, režisérka a dramatička Daniela Olejníková, vysokoškolská študentka

Eva Fröhlichová, knihovníčka

Kveta Škvarková, spisovateľka

Robert Škoda, testovač

Toňa Revajová, spisovateľka

Marek F. Hojsík, občiansky aktivista

Jana Sapáková, grafička

Ján Botík, vysokoškolský pedagóg

Milena Verešová, občianska aktivistka

Jarmila Cihová, prekladateľka

Barbora Holubová, sociologička

Derek Rebro,literárny vedec

Júlia Kunovská, výtvarníčka

Viera Mikulecká, manažérka

Nadežda Lindovská, teatrologička Margaréta Mokráňová, občianska aktivistka

Dorota Šimeková

Pavel Hrica

Katarína Zavacká, historička

a ďalší občania a občianky

Lajkujte a zdieľajte:)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Website