Zavádzanie okolo zmluvy o výhrade svedomia

Pravda existuje, pravda sa dá nájsť, ja chcem iba pravdu…podobné výroky zaznievali z úst Daniela Lipšica celý minulý táždeň. On vraj konal podľa pravidiel, otvorene a férovo, kým všetci ostatní klamú. Pravda sa dá zistiť podľa dokumentov…nuž, poďme hľadať.

Na stránke ministerstva spravodlivosti je zoznam predkladaných materiálov v roku 2004. Pôvodná zmluva bola predložená 5.11.2004, čo je uvedené aj v nadpise návrhu vystaveného na stránke v osobitnej rubrike. V zozname materiálov predložených na pripomienkové konanie roku 2004 však chýba a nie je uvedená ani v roku 2005. Podľa stránky MS návrh zmluvy na pripomienkové konanie nikdy predložený nebol, hoci opak je pravdou. Prečo teda návrh zmluvy zmizol zo zoznamu predkladaných dokumentov? Vadila doložka prednosti, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu a jasne dokazuje samovykonateľnosť zmluvy? Viditeľne stránkou niekto manipuloval a odstránil pôvodne predkladané materiály.

Ďalšie zaujímavé zistenia nájdeme pri štúdiu materiálov legislatívnej rady vlády (LRV). Hoci rokovanie o zmluve nebolo na programe ani 8.3. a ani 15.3., z komuniké 8.3 sa dozvedáme, že rada o návrhu zmluvy rokovala a „prerušila rokovanie o tomto návrhu a odporučila ho opätovne predložiť na rokovanie legislatívnej rady“. Ani 15.3. nebola zmluva oficiálne na programe LRV, rada však podľa komuniké z toho dňa „vyslovila súhlas s uzavretím zmluvy a uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní.“ Aké zázračné argumenty dokázali členov LRV za týždeň presvedčiť, ostáva záhadou.

Podobne iritujúce sú vyjadrenia okolo zákonnej úpravy. “Uplatnenie výhrady svedomia bude vždy upravovať náš zákon,” hovorí minister spravodlivosti Daniel Lipšic pre TASR.
Sme, 3.3.2005). Podobne uisťoval  hovorca ministerstva spravodlivosti Richard Fides: “Prijmú sa novely zákonov, ktoré upravia uplatnenie si výhrady svedomia v praxi,”. (Sme, 9.3.2005).

Krátko po schválení zmluvy v legislatívnej rade vlády sa zrazu rétorika zmenila: „Podľa Lipšica sa na Slovensku preto prijatím takejto zmluvy nič nezmení a možno nebude potrebné novelizovať ani žiaden zákon.(SITA, 17.3.2005)“

Olga Pietruchová

Lajkujte a zdieľajte:)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Website