List MVO premiérovi a členom vlády ohľadom výhrady svedomia

Vážený pán premiér/podpredseda vlády/minister, V blízkej budúcnosti sa budete zaoberať schvaľovaním návrhu Zmluvy so Svätou stolicou a návrhom Dohody s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vou svedomí. Zásadne odmietame prijatie tejto Zmluvy aj Dohody. Súhlasom so Zmluvou a Dohodou ohrozujete základne princípy Slovenska ako právneho, sekulárneho a demokratického štátu. Ich implementáciou bude dochádzať k systematickému porušovaniu základných ľudských práv jednotlivcov garantovaných Ústavou SR.

Lajkujte a zdieľajte:)

List EP premiérovi SR

List poslancov a poslankýň EP premiérovi M.Dzurindovi ohľadom pripravovanej Zmluvy o výhrade svedomia

European Parliament, Rue Wiertz 60, B – 1047  Brussels, Belgium

Prime Minister Mikuláš Dzurinda
Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovakia
Fax: 00421 2 52 49 75 95

CC:  Mr José Manuel Barroso, President of the European Commission
Mr Franco Frattini, Vice-President, Commissioner for Justice and Home Affairs
Mr Vladimir Spidla, Commissioner for Employment and Social Affairs
Mr Jean-Claude Juncker, President in Office, European Council

Brussels, 21 April 2005

Lajkujte a zdieľajte:)

Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi (čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)

DOLOŽKA PREDNOSTI medzinárodnej zmluvy pred zákonmi (čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)

  1. Gestor zmluvy:
  2. Názov zmluvy: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia
  3. Účel a predmet zmluvy  a jej úprava v legislatíve Slovenskej republiky:

Účelom navrhovanej zmluvy je úprava podmienok a rozsahu uplatnenia práva na výhradu svedomia, ako aj zriadenie osobitnej Spoločnej komisie za účelom zabezpečenia vykonávania tejto Zmluvy.

Lajkujte a zdieľajte:)

Právna analýza expertov Európskej komisie k návrhu zmluvy o výhrade svedomia

Záver expertízy v slovenčine:

V predchádzajúcom rozbore sa zistilo, že návrh zmluvy, ktorú Slovenská republika v súčasnosti zvažuje, môže viesť k tomu, že štát poruší svoje záväzky stanovené Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.
Lajkujte a zdieľajte:)