2%

DARUJTE 2% alebo 3% z vašich daní Možnosti voľby

Aj vy máte možnosť pomôcť nám zmeniť tento svet tak, aby v ňom prevládala skutočná rovnosť a ženy a ostatné znevýhodnené skupiny nemuseli čeliť porušovaniu ich práv. Venujte preto 2% alebo 3% zo svojich daní občianskemu združeniu Možnosť voľby na podporu našich aktivít.

Vďaka vám tak budeme môcť pokračovať v presadzovaní ľudských práv do praxe, realizovať vzdelávacie tréningy a kampane, monitorovať situáciu v našej krajine, pripomienkovať verejné politiky a presadzovať naďalej ratifikáciu Istanbulského dohovoru.  

Tu nájdete  postup ako na to 🙂

Ak ste zamestnanec/zamestnankyňa: 

 1. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane

PotvrdenieTU ⬅️

 1. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 2. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. Ak ste dobrovoľne odpracovali 40 hodín, môžete nám darovať 3%.
 4. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov:

VyhlásenieTU⬅️

 

Vyplňte svoje údaje, sumu a naše údaje. Naše údaje na vyplnenie sú nasledovné:

 

IČO: 30790395.

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno, názov: Možnosť voľby

Sídlo: Medená

Súpisné číslo: 5

PSČ: 811 02

Obec: Bratislava

 

 1. Do 30. apríla 2019 doručte obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska.

 

 1. Ak si podávate daňové priznanie sám/sama, musíte doručiť Vyhlásenie a odovzdať daňové priznanie daňovému úradu už do 31. marca 2019.

 

3%

Pri darovaní 3 % postupujte rovnakým postupom ako pri 2 % (pozrite vyššie), len navyše musíte doručiť daňovému úradu aj Potvrdenie o svojej dobrovoľníckej činnosti od organizácie, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali. Tlačivá nájdete TU ⬅️

Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 alebo 3%, zaškrtnite krížikom na konci Vyhlásenia súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Všetky tlačivá nájdete TU  ⬅️ 

 

Živnostník / živnostníčka a iné fyzické osoby:

 

daňovom priznaní vyplňte údaje o našom združení a sumu, ktorá sa rovná 2 % z Vašej dane z príjmu – musí byť najmenej 3 eurá.

Daňové priznanie odovzdajte daňovému úradu a zaplaťte daň najneskôr do 31. marca 2019 (ak si nepredlžujete lehotu na podanie daňového priznania).

Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 %, zaškrtnite krížikom na konci Vyhlásenia v VIII. oddieli (typ A), resp. v XII. oddieli (typ B) súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Údaje o našej organizácii:.

 • Názov: Možnosť voľby
 • sídlo: Medená 5, 811 02 Bratislava
 • právna forma: občianske združenie
 • identifikačné číslo – IČO:

 

Daňové priznanie fyzických osôb:


Tlačivá nájdete TU ⬅️

 

Právnická osoba:

 

Právnické osoby môžu darovať 2 % alebo 1 % dane z príjmu, najmenej však 8 eur.

Môžete nám darovať 2 %, ak ste až do termínu podania daňového priznania (napr. 31. 3. 2018) venovali niektorej zaregistrovanej organizácii aspoň 0,5 % svojej dane z príjmu ako dar na verejnoprospešný účel. Ak nie, môžete darovať iba 1 %.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa.

 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné:

 

 • Názov: Možnosť voľby
 • Medená 5, 811 02 Bratislava
 • právna forma: občianske združenie
 • identifikačné číslo – IČO:

 

Viac informácii tu ⬅️ 

 

Srdečne Vám ďakuje Adriana Mesochoritisová, štatutárna zástupkyňa a kolektív Možnosti voľby!

 

➡️ www.moznostvolby.sk

➡️ www.facebook.com/MoznostVolby

➡️ www.facebook.com/istanbulsky.dohovor