2%

Prinášame vám hneď niekoľko dôvodov prečo podporiť svojimi 2% z daní práve MOŽNOSŤ VOĽBY, o.z.:Možnosť voľby

 

Už 16 rokov sa venujeme 

  • monitoringu a advokácií v oblasti dodržiavania a implementácie ľudských práv žien v SR;
  • príprave strategických materiálov a pripomienkovaniu dokumentov legislatívnej i nelegislatívnej povahy v oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách;
  • primárnej prevencii v oblasti eliminácie násilia páchaného na ženách;
  • realizácii rodového vzdelávania formou interaktívnych tréningov.

My veríme, že rovnosť žien a mužov by nemala byť iba slovným spojením, ale realitou. Veríme tomu, že ľudské práva nie sú iba prázdnou frázou. A sme presvedčení a presvedčené, že diskriminácia je nespravodlivá.  

Ak ste sa rozhodli podporiť našu prácu, na  našej stránke nájdete potrebné údaje a postupy na poukázanie vašich 2%. Informácie sme sa snažili rozdeliť  podľa toho, či chcete poukázať 2% ako zamestnankyňa, alebo zamestnanec, fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama, alebo firma.

 

Ako poukázať 2% svojej dane Možnosti voľby, o.z.?

 

Ak ste zamestnankyňa alebo zamestnanec:

Požiadajte svojho zamestnávateľa, alebo zamestnávateľku , konkrétne finančné a mzdové oddelenie,  o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov najneskôr do 15. februára 2017. Následne Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si by ste si vypočítali

  • 2% zo zaplatenej dane – suma, ktorú nám môžete venovať, ak ste v roku 2016 nebol/a dobrovoľníčka/dobrovoľník, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 %, alebo 3% zaplatenej dane. Potvrdenie o zaplatení daneVyhlásenie o poukázaní 2 %, (3%) dane a v prípade poukázania 3% dane aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2017 na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska. Adresu si môžete nájsť na tomto odkaze.  Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete na zase na tejto stránke.

 

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická či právnická osoba:

Vypočítajte si

  • 2% zo zaplatenej dane  – to je suma, ktorú nám môžete venovať, ak ste v roku 2016 nebol/a dobrovoľník/ dobrovoľníčka, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 € (pri právnickej osobe 8,00 €).
  • 3% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 bol/a dobrovoľník /dobrovoľníčka,  alebo ste dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín.

Vyplňte príslušné údaje o občianskom združení Možnosti voľby  a sumu zodpovedajúcu 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2017 na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov.Adresu si môžete nájsť na tomto odkaze.

Ak ste právnická osoba a chcete darovať celé 2% zo svojej dane, musíte najneskôr do 31. marca 2017 venovať tej istej organizácii dar z vlastných prostriedkov vo výške 0,5% z dane. Ak tak neurobíte, daňový úrad vám umožní poskytnúť len 1 % zo svojej dane. Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete na na tejto stránke.

 

Udajte, ktoré sú pre vás spoločné:

Názov organizácie: Možnosť voľby, o.z.

Sídlo organizácie: Medená 5 811 02 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 3079 0395

 

Ďakujem vám, že podporíte našu ďalšiu prácu

Možnosť voľby