2%

DARUJTE 2 % alebo 3% z vašich daní občianskemu združeniu Možnosť voľby

Aj vy máte možnosť voľby keď ide o vaše dane. Rozhodnite sa pomôcť meniť tento svet tak, aby v ňom mali ženy skutočnú možnosť voľby a mohli sa rozhodovať slobodne o svojom živote.  Pomôžte nám naďalej presadzovať ľudské práva, rodovú rovnosť a reprodukčnú spravodlivosť a venujete 2% alebo 3% zo svojich daní na podporu našich aktivít.

Vďaka vám budeme môcť pokračovať v našej práci: realizovať vzdelávacie tréningy a kampane, organizovať verejné protesty, mobilizovať ľudí k podpore práv, monitorovať situáciu v našej krajine, pripomienkovať zákony a verejné politiky, chrániť reprodukčné práva žien, odstraňovať násilie na ženách a presadzovať ratifikáciu Istanbulského dohovoru.  

Viac o Možnosti Voľby si prečítajte tu: 

http://moznostvolby.sk/2-pre-moznost-volby/

Naše údaje na vyplnenie sú nasledovné:

IČO: 30790395 
Obchodné meno, názov: Možnosť voľby
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Medená
Súpisné číslo: 5
PSČ: 811 02
Obec: Bratislava

 

Dôležité termíny:

 • do 15. februára 2024 – Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • do 31. marca 2024 – Ak si podávate daňové priznanie sama alebo sám, musíte doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu a odovzdať daňové priznanie daňovému úradu.  (Platí pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé a pre právnické osoby)
 • do 30. apríla 2024 – Ak za vás daňové priznanie podíva zamestnávateľ, doručte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu spolu s Potvrdením o zaplatenej dane z príjmu.
Skrátený postup ako na to:
Ak ste zamestnanec alebo zamestnankyňa
 • Do 15. 2. požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
Potvrdenie nájdete TU:
https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2023/01/Potvrdenie_za_2022.pdf

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 1. 2% z vašej zaplatenej dane,
 2. 3% z vašej zapletenej dane – to je percento, ktoré môžete poukázať ak ste ako dobrovoľníčka alebo dobrovoľník v roku 2023 dobrovoľne odpracovali aspoň  40 hodín.

Táto suma musí byť minimálne 3 €.

 •  Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov:
Vyhlásenie TU:
https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2023/01/Vyhlasenie2023.pdf
Vyplňte svoje údaje, vypočítanú sumu a naše údaje. Naše údaje na vyplnenie sú nasledovné:
IČO: 30790395 
Obchodné meno, názov: Možnosť voľby
Predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov s našimi údajmi nájdete tu: V2Pv21_V_MoznostVolby.pdf (175 stiahnutí) .
3% z dane
Pri darovaní 3 % postupujte rovnakým postupom ako pri 2 % (pozrite vyššie), len navyše musíte doručiť daňovému úradu aj Potvrdenie o svojej dobrovoľníckej činnosti od organizácie, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali Tlačivá nájdete TU : http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/
Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 alebo 3%, zaškrtnite krížikom na konci Vyhlásenia súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Všetky tlačivá nájdete TU:
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
Živnostníčka, živnostník a iné fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:
daňovom priznaní vyplňte údaje o našom združení a sumu, ktorá sa rovná 2 % (alebo 3%) z Vašej dane z príjmu – musí byť najmenej 3 eurá.
Ak ste dobrovoľnícky odpracovali 40 hodín a získate k tomu potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali, môže byť táto suma 3%.
Daňové priznanie
 • ak máte povinnosť elektronickej komunikácie – odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov;
 • ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 %, zaškrtnite krížikom na konci Vyhlásenia v VIII. Oddiel  (typ A), resp. v XII. oddiel (typ B) súhlas so zaslaním Vašich údajov.
Údaje o našej organizácii:.
 • Názov: Možnosť voľby
 • IČO: 30790395
 • sídlo: Medená 5, 811 02 Bratislava
 • právna forma: občianske združenie
 • Obec: Bratislava
Daňové priznanie fyzických osôb:
Tlačivá nájdete TU:
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
Právnická osoba:
Právnické osoby môžu darovať 2 % alebo 1 % dane z príjmu, najmenej však 8 eur.
Môžete nám darovať 2 % z dane, ak ste až do termínu podania daňového priznania (napr. 31. 3. 2024) venovali niektorej zaregistrovanej organizácii aspoň 0,5 % svojej dane z príjmu ako dar na verejnoprospešný účel. Ak nie, môžete darovať iba 1 %.
V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa.
Tlačivo TU: http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2020/02/DPPOv19.pdf
Online: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.452.html
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné:
 • Názov: Možnosť voľby
 • IČO: 30790395
 • Medená 5, 811 02 Bratislava
 • právna forma: občianske združenie
Viac informácii tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/
Srdečne Vám ďakuje Adriana Mesochoritisová, štatutárna zástupkyňa a kolektív Možnosti voľby!
www.moznostvolby.sk
https://www.facebook.com/MoznostVolby
https://www.instagram.com/moznost_volby
https://www.facebook.com/istanbulsky.dohovor