2%

DARUJTE 2 % alebo 3% z vašich daní občianskemu združeniu Možnosť voľby

Aj vy máte možnosť pomôcť nám meniť tento svet tak, aby v ňom mali ženy skutočnú možnosť voľby a mohli sa rozhodovať slobodne o svojom živote.  Pomôžte nám naďalej presadzovať ľudské práva, rodovú rovnosť a reprodukčnú spravodlivosť a venujete 2% alebo 3% zo svojich daní na podporu našich aktivít.

Vďaka vám budeme môcť pokračovať v našej práci: realizovať vzdelávacie tréningy a kampane, organizovať verejné protesty, mobilizovať ľudí k podpore práv, monitorovať situáciu v našej krajine, pripomienkovať zákony a verejné politiky, chrániť reprodukčné práva žien, odstraňovať násilie na ženách a presadzovať ratifikáciu Istanbulského dohovoru.  

Viac o Možnosti Voľby si prečítajte tu: 

http://moznostvolby.sk/2-pre-moznost-volby/

Presný návod ako na to nájdete TU:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Naše údaje na vyplnenie sú nasledovné:

IČO: 30790395 

Obchodné meno, názov: Možnosť voľby

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Medená

Súpisné číslo: 5

PSČ: 811 02

Obec: Bratislava

Skrátený postup ako na to TU:

Ak ste zamestnanec alebo zamestnankyňa

 • Do 15. 2. požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Potvrdenie nájdete TU:

https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2023/01/Potvrdenie_za_2022.pdf

 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Možnosti voľby poukázať, ak ste v roku 2022 dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

          b) Ak ste ako dobrovoľníčka alebo dobrovoľník dobrovoľne odpracovali 40 hodín, môžete nám darovať 3%.

 •  Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov:

Vyhlásenie TU:

https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2023/01/Vyhlasenie2023.pdf

Vyplňte svoje údaje, vypočítanú sumu a naše údaje. Naše údaje na vyplnenie sú nasledovné:

IČO: 30790395 

Obchodné meno, názov: Možnosť voľby

Predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov s našimi údajmi nájdete tu: V2Pv21_V_MoznostVolby.pdf (147 stiahnutí) .


Dôležité termíny:

 • Do 15. 2. si zamestnávateľa požiadajte  o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Ak za Vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska.
 • Ak si podávate daňové priznanie sám alebo sama, musíte doručiť Vyhlásenie a odovzdať daňové priznanie daňovému úradu už do 31. marca 2023.

3% z dane

Pri darovaní 3 % postupujte rovnakým postupom ako pri 2 % (pozrite vyššie), len navyše musíte doručiť daňovému úradu aj Potvrdenie o svojej dobrovoľníckej činnosti od organizácie, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali Tlačivá nájdete TU : http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/

Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 alebo 3%, zaškrtnite krížikom na konci Vyhlásenia súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Všetky tlačivá nájdete TU:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Živnostníčka, živnostník a iné fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

daňovom priznaní vyplňte údaje o našom združení a sumu, ktorá sa rovná 2 % (alebo 3%) z Vašej dane z príjmu – musí byť najmenej 3 eurá.

Ak ste dobrovoľnícky odpracovali 40 hodín a získate k tomu potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali, môže byť táto suma 3%.

Daňové priznanie

 • ak máte povinnosť elektronickej komunikácie – odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov;
 • ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 %, zaškrtnite krížikom na konci Vyhlásenia v VIII. Oddiel  (typ A), resp. v XII. oddiel (typ B) súhlas so zaslaním Vašich údajov.
Údaje o našej organizácii:.

 • Názov: Možnosť voľby
 • IČO: 30790395
 • sídlo: Medená 5, 811 02 Bratislava
 • právna forma: občianske združenie
 • Obec: Bratislava

Daňové priznanie fyzických osôb:

Tlačivá nájdete TU:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Právnická osoba:

Právnické osoby môžu darovať 2 % alebo 1 % dane z príjmu, najmenej však 8 eur.

Môžete nám darovať 2 % z dane, ak ste až do termínu podania daňového priznania (napr. 31. 3. 2023) venovali niektorej zaregistrovanej organizácii aspoň 0,5 % svojej dane z príjmu ako dar na verejnoprospešný účel. Ak nie, môžete darovať iba 1 %.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa.

Tlačivo TU: http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2020/02/DPPOv19.pdf

Online: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.452.html

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné:

 • Názov: Možnosť voľby
 • IČO: 30790395
 • Medená 5, 811 02 Bratislava
 • právna forma: občianske združenie

Viac informácii tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

Srdečne Vám ďakuje Adriana Mesochoritisová, štatutárna zástupkyňa a kolektív Možnosti voľby!

www.moznostvolby.sk

https://www.facebook.com/MoznostVolby

https://www.instagram.com/moznost_volby

https://www.facebook.com/istanbulsky.dohovor