Kontakt

adriana@moznostvolby.sk

tel: +421/ 911 550 195

Sídlo: Medená 5, 811 02 Bratislava

 

Možnosť voľby, o.z. : registrácia MV SR zo dňa 26.4.2001 aktualizovaná 7.5.2008 pod číslom spisu VVS/1-900/90-18449-1 IČO: 3079 0395