Dobrovoľníctvo

Vždy nás poteši váš záujem o dobrovoľníctvo.

Chcete podporiť ochranu ľudských práv žien, myšlienky rodovej rovnosti a venovať týmto témam svoj voľný čas? Kontaktuje nás na adriana@moznostvolby.sk