Kde pôsobíme

Expertné pôsobenie členiek a členov Možnosti voľby v odborných inštitúciách:

  • Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť;
  • Výbor pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť;
  • Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania pri Rade vlády;
  • Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb pri Rade vlády;
  • Expertná skupina pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality SR (2004 – 2012) ;
  • Konzultačný výbor Rady vlády pre rodovú rovnosť v SR (2006-2010);
  • European  Observatory on Women against Violence – European Women´s Lobby;
  • European Network of  Legal Experts in the Field of Gender Equality,  EC DG  for Employment, Social Affair and Equal Opportunities.