Dobrovoľníctvo

Možnosť voľby hľadá dobrovoľníčky, alebo dobrovoľníkov pre potreby sociálnej kampane zameranej proti násiliu páchanému na ženách. Kampaň bude prebiehať v termíne od konca septembra do júna. Potešila by nás vaša pomoc predovšetkým pri “reagovaní” na našich internetových sociálnych sieťach, stránkach a portálov. Hľadáme ľudí, ktorí/é majú znalosti v téme násilia páchaného na ženách. V prípade záujmu o spoluprácu či viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme:-)

Chcete podporiť ochranu ľudských práv žien, myšlienky rodovej rovnosti a venovať týmto témam svoj voľný čas? Kontaktuje nás na moznostvolby@moznostvolby.sk.