4 modul: Rodový tréning s dôrazom na Istanbulský dohovor, 2015

DSC_0068
« 1 z 16 »

Občianske združenie Možnosť voľby organizovalo v júni 4.modul Rodového tréningu zameraného na zvýšenie vedomostí a zručností v oblasti násilia páchaného na ženách s dôrazom na Istanbulský dohovor. Toto bol zároveň posledným modulom Rodového tréningu s dôrazom na Istanbulský dohovor. Vážime si vašu chuť sa vzdelávať, podporu, povzbudenie, čas a energiu, ktoré nám dávate! Ďakujeme 🙂

„Táto aktivita sa realizuje  vďaka finančnej podpore projektu Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý bol podporený sumou 97455 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu je Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby“.

 

Lajkujte a zdieľajte:)