Istanbulský dohovor spája

V stredu 10. decembra spojil problém násilia páchaného na ženách a Istanbulský dohovor osobnosti politického i verejného života na Hlavnom námestí v Bratislave. Pískalo proti násiliu páchanému na ženách. Ďakujeme vám!

 

Aktivita sa realizovala v rámci projektu ” Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

 

 

Lajkujte a zdieľajte:)