Tlačová správa: Majk Spirit – Každý chlap sa môže rozhodnúť

Tlačová správa ku kampani “Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor

Niekedy sa môže zdať, že cesta z násilia je v nedohľadne. Lebo ako rapuje Majk Spirit: „Mladý používa násilie, lebo tatko to robil tiež a jeho tatko to robil tiež a jeho dedko to robil tiež a tak to proste chodí v jeho svete a on iba robí, čo vie.“ Ale musí to byť vždy tak?

„Nikto nič nemusí, každý chlap sa môže rozhodnúť sám,“ hovorí Majk Spirit v spote pre kampaň zameranú proti násiliu páchanému na ženách. Naznačuje tak, že byť násilný alebo správať sa férovo je voľbou každého jedného človeka. „Na mužov sa v spoločnosti vyvíja veľký tlak, aby sa správali podľa určitých pravidiel, aby neustále dokazovali, že sú skutoční chlapi. Podľa takéhoto obrazu je skutočný chlap dominantný, samostatný, súťaživý a často aj agresívny,“ hovorí Adriana Mesochoritisová, riaditeľka  ľudsko-právnej organizácie Možnosť voľby, ktorá kampaň proti násiliu páchanému na ženách realizuje.

Spirit_odzvonme

 

Takéto predstavy mužskosti, s ktorými súvisia spoločenské očakávania i spôsob výchovy, sú súčasťou problému násilia páchaného na ženách. Na druhej strane však „zjednodušené obrazy mužskosti zakrývajú to, akí rôznorodí muži v skutočnosti sú, neakceptuje to, že mnohí sú  citliví a pozorní a  násilie odmietajú. Dôkazom toho je aj naša kampaň, do ktorej sa zapojilo veľa známych mužských osobností,“ dodáva Mesochoritisová.

K prvým mužom, ktorí sa do kampane zapojili, patrí raper Majk Spirit. V spote jasne vyjadruje svoj odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách a podporu tzv. Istanbulskému dohovoru. Aj vy sa k nemu môžete pridať na: www.moznostvolby.sk

Už teraz môžete prispieť k riešeniu problému násilia páchaného na ženách tak, že podpíšete výzvu na podporu Istanbulského dohovoru. Ide o dohovor Rady Európy, ktorý prináša záväzky ako zriadenie bezplatných liniek pomoci, bezpečných ženských domov, poradenských centier či vybudovanie systému spolupráce zodpovedných profesií. Prijatie takéhoto dokumentu môže významným spôsobom prispieť k zlepšeniu života tisícok žien a dievčat, ktoré sú na Slovensku ohrozené násilím.

Video Majka Spirita nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=RHZpl9vQbms

Kontaktná osoba:

Adriana Mesochoritisová, 0911 550 195, adriana@moznostvolby.sk

Kampaň je súčasťou projektu Možnosti voľby „Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“. Projekt bol podporený sumou 97455 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu je „Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni“. V rámci projektu sa od roku 2013 realizujú vzdelávacie, analytické, advokačné a informačné aktivity.

 

 

logo
« 1 z 3 »
Lajkujte a zdieľajte:)