Zbierajte podpisy a odzvoňte násiliu

Chcete sa aj vy zapojiť do kampane za spoločnosť bez násilia páchaného na ženách? Pomôžte nám so zberom podpisov pod výzvu na podporu Istanbulského dohovoru. Vytlačte si podpisový hárok, pozbierajte podpisy rodiny, známych aj neznámych, ktorým životy žien vystavených násiliu nie sú ľahostajné. Hárok s podpismi potom pošlite na adresu organizácie Možnosť voľby: Medená 5, 811 02 Bratislava

Všetky podpisy z elektronickej výzvy, ako aj z podpisových hárkov spočítame a odovzdáme zodpovedným politickým predstaviteľom.

 

 Aj jeden podpis môže zmeniť životy tisícok žien. Ďakujeme!

VÝZVA NA PODPORU ISTANBULSKÉHO DOHOVORU

PODPISOVÝ HÁROK