ZNÁMI MUŽI VYSTÚPILI PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH

Násilie páchané na ženách nie je len problémom žien, ale dotýka sa nás všetkých. Je najvyšší čas, aby sa do riešenie tohto problému zapojili aj muži, lebo len spoločne môžeme násilie páchané na ženách zastaviť. Aj jeden podpis môže zmeniť životy tisícok žien http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417 Aj Richard Lintner, Michael Szatmary, Jakub Petraník, Ivo Gogál, Martin Šmahel a Richard Stanke chcú k tomu prispieť. Každý a každá z nás môže niečo urobiť. V tejto chvíli môžeme podpísať Istanbulský dohovor, ktorý sa usiluje tento vážny spoločenský problém riešiť. Stačí kliknúť na výzvu vo videu.

Ak sa dostaneme do situácie, ktorú treba riešiť akútne, môžeme volať na bezplatnú non-stop linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Volať môžu ženy zažívajúce násilie, ako aj všetci ľudia, ktorí chcú zasiahnuť, a nevedia ako.

Video je súčasťou kampane ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby, do ktorej sa zapojili známi muži z rôznych oblastí spoločnosti, mnohé mimovládne organizácie, ľudskoprávni aktéri a aktérky a zapojiť sa môžete aj vy. Viac o kampani nájdete na fb stránke Istanbulský dohovor a webovej stránke moznostvolby.sk

Táto aktivita sa realizuje v rámci projektu “Podpora ratifikácie a implementácieDohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.“

 

Nadácia otvorenej spoločnosti
« 1 z 2 »
Lajkujte a zdieľajte:)