Projekt: Istanbulský dohovor pre ľudí

Možnosť voľby realizuje projekt Istanbulský dohovor pre ľudí, ktorého cieľom je podporiť úspešnosť procesu ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru a zvýšiť efektivitu uplatňovania ľudských práv,najmä práv žien a detí, v praxi.

Projekt Istanbulský dohovor pre ľudí je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby.

« z 2 »