Logo

Hrdom sa hlásime k hodnotám, ktoré symbolizujú farby nášho loga.

 

 

Fialová ako Dôstojnosť
Biela ako Čistota v súkromí a vo verejnom živote
Zelená ako Nádej

Ženská sociálna a politická únia bola popredná organizácia vedúca kampane za volebné právo žien vo Veľkej Británii na čele s Emmeline Pankhurts.  V roku 1908 prijala únia farebnú schému fialová, biela, zelená. Tieto tri farby boli používané pre transparenty, vlajky, rozety a odznaky. My, v našej organizácií, si neodmysliteľne spájame čistotu v súkromí a vo verejnom živote s trans-parentnosťou, nádej s hodnotami trvalo udržateľného rozvoja a dôstojnosť s rozrušovaním hraníc medzi nerealistickými obrazmi „ženskosti“ a mužskosti“, modrou a ružovou.