Nástenka

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 258/2013 podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov k nahliadnutiu:

« z 5 »

 

 

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 117/2014 podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov k nahliadnutiu:

« z 5 »