Istanbulský dohovor…lebo na živote žien záleží

Bratislava, 25. november 2017, Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách

Každý rok sa 25. novembra začína medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Tieto dni sú pre nás príležitosťou pripomenúť, že ženy v našej krajine neustále čelia mnohým formám násilia. A napriek mnohým pozitívnym zmenám, ktoré SR v tejto oblasti už podnikla, ostáva komplexné riešenie násilia páchaného na ženách ešte stále výzvou.

Dôležitým krokom, ktorý Slovenská republika urobila smerom k odstráneniu násilia páchaného na ženách, bolo podpísanie Istanbulského dohovoru v roku 2011. ⬇️Istanbulský dohovor Rady Európy predstavuje najkomplexnejšiu medzinárodnú stratégiu na odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách a môže pre Slovensko znamenať zásadnú zmenu k lepšiemu. Aby k nej však došlo, najskôr potrebujeme Istanbulský dohovor ratifikovať a implementovať.

V tomto roku SR opäť nenaplnila svoj sľub a ratifikáciu dohovoru odsunula na neurčito. To znamená, že ženy, dievčatá či ostatné skupiny ohrozené násilím budú musieť na zefektívnenie ochrany svojich životov opäť čakať. Tento krok z hľadiska ochrany a podpory ľudských práv žien v nás vyvoláva hlboké znepokojenie. Práve preto sme sa rozhodli, že počas 16 dní aktivizmu ako aj v nasledujúcich dňoch urobíme všetko preto, aby čo najviac ľuďom záležalo na živote žien a podporovali ratifikáciu Istanbulského dohovoru.

Informačná kampaň „Istanbulský dohovor…lebo na živote žien záleží“ prebieha na FB stránke Istanbulský dohovor. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí podporia šírenie objektívnych informácií o dohovore prostredníctvom zdieľaním našich príspevkov a šírením informačných materiálov. Potrebujeme ukázať politickým predstaviteľom a predstaviteľkám, že nám na životoch žien záleží a je životne dôležité, aby konali a ratifikáciu urýchli.

Ratifikáciu Istanbulského dohovoru a kampaň Možnosti voľby podporuje Bezpečná ženská sieť proti násiliu na ženách.

Kampaň je realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Dotácie na podporu rodovej rovnosti (účel dotácie§ 9a zákona o dotáciách) a Slovensko-českého ženského fondu a spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. Za obsah je výlučne zodpovedná Možnosť voľby.

 

« 1 z 4 »
Lajkujte a zdieľajte:)