Prvý cyklus jarného rodového tréningu s dôrazom na reprodukčné zdravie a práva a násilie páchané na ženách je za nami!

18. apríla sme odštartovali prvý tohtoročný cyklus Rodového tréningu s dôrazom na reprodukčné zdravie, práva a násilie páchané na ženách, ktorý sa niesol v duchu vzájomnej podpory a spolupráce. Tento trojdňový tréning, organizovaný s podporou CARE Poland, bol nezabudnuteľným zážitkom, ktorý nám všetkým rozšíril obzory a posilnil odhodlanie k pozitívnej zmene.

Chceme srdečne poďakovať všetkému účastníctvu. Vaša prítomnosť, dobrá nálada a inšpiratívna a aktívna účasť prispeli k vytvoreniu nezabudnuteľnej atmosféry a bezpečného priestoru, v ktorom každá a každý mohol slobodne vyjadriť svoje myšlienky a zdieľať otázky. Ďakujeme vám aj za príspevky a angažovanosť, ktoré vytvorili priestor pre obohacujúce diskusie a podnety, ktoré všetkým pomohli lepšie pochopiť a pristupovať k téme rodovej rovnosti, reprodukčných práv a odstraňovania rodovo podmieneného násilia. Vďaka vašim jedinečnám skúsenostiam z rôznych pomáhajúcich profesií, mala celá skupina príležitosť si spoločne nielen rozšíriť svoje znalosti, ale aj aktívne diskutovať a aplikovať nové informácie v praktických cvičeniach. 

V Možnosti voľby veríme, že vzdelávanie a spolupráca sú kľúčové pre dosiahnutie rodovej rovnosti a ochrany ľudských práv. Preto sme hrdé, že sme mohli poskytnúť priestor pre vzdelávanie a výmenu skúseností medzi rôznymi organizáciami a ľuďmi, ktorí zdieľajú naše hodnoty a ciele. Bolo inšpirujúce vidieť, ako kolektívne odhodlanie vytvorilo silný základ pre budúce kroky. 

 

Reakcie účastníctva:

 

Tereza z organizácie Človek v ohrození: “Rodový tréning bol skvelý. Lektorky priniesli dlhoročné skúsenosti a ‘nákazlivú’ energiu. Oceňujem ich rešpektujúci a partnerský prístup. Tréning bol veľmi interaktívny a poskytol mi nový pohľad na ľudské práva a rodovú rovnosť.”

Viera: “Tento tréning nám poskytol hlbšie pochopenie témy a príležitosť spoznať rôzne organizácie a ľudí, čo nám pomôže efektívnejšie pracovať v tejto oblasti. Vďaka skvelým lektorkám sme si udržali príjemnú atmosféru plnú humoru.”

Tomáš z Ligy za ľudské práva: “Rodový tréning bol pre mňa veľkým obohatením. Uvedomil som si, aké limitujúce sú rodové vzorce a ako rodovo-vyvážený jazyk môže prispieť k férovejšej spoločnosti.”

Matyz z organizácie “Človek v ohrození: Za mňa sa mi úplne najviac páčili ľudia a atmosféra. Samozrejme témy a odbornosť, boli na vysokej úrovni a priniesli mi mnoho nových informácií. Potešili ma nové stretnutia a dúfam, že sa ešte na vašich školeniach ocitnem viac krát aj v budúcnosti.”

Tešíme sa na ďalšie stretnutie, na ktorom budeme pokračovať v našej spoločnej snahe o rodovú rovnosť a ľudské práva. Veríme, že spoločne môžeme prispieť k spravodlivejšej spoločnosti a že každá a každý z nás si odniesol domov nové vedomosti a postrehy, ktoré pomôžu v našej ďalšej práci.