Rodový tréning s dôrazom na reprodukčné zdravie, práva a násilie páchané na ženách

Milé priateľky a priatelia,

s radosťou vám prinášame ponuku na ďalší tréning Možnosti voľby. Aj tento rok sa nám podarilo otvoriť zážitkový interaktívny, a vďaka podpore organizácie CARE aj bezplatný.

Rodový tréning s dôrazom na reprodukčné zdravie, práva a násilie páchané na ženách

Ak si chcete posilniť vedomosti v oblasti reprodukčných práv či násilia páchaného na ženách, vedieť uplatňovať rodové východiská vo vašej praxi a patríte k tým, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s utečenkami a utečencami z Ukrajiny alebo sú akokoľvek zapojené a zapojení do riešenia humanitárnej a utečeneckej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine, tak NEVÁHAJTE a PRÍĎTE s nami stráviť spoločné chvíle a vzájomne sa podporiť s podobne naladenými ľuďmi.

Pre koho je tréning určený? Tréning je určený pre kombinovanú skupinu max. 18 ľudí, primárne pre ľudí zapojených do riešenia humanitárnej a utečeneckej krízy – organizácie, ktoré poskytujú podporu ženám, dievčatám a ďalším zraniteľným skupinám utekajúcim pred vojnou na Ukrajine, ľudí z oblasti poskytovania sociálnych služieb, či služieb zdravia/ zdravotníckych pracovníčky a pracovníkov, ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesií (profesie, ktoré intervenujú v prípadoch rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách, diskriminácie a pod.), mimovládnych organizácií a inštitúcií pôsobiacich v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, pre aktivistky, aktivistov, dobrovoľníctvo a pod.

Kedy a kde? Tréning pozostáva z 2 trojdňových cyklov, pričom prvý deň sa začína obedom a tretí obedom končí.

Tréning bude prebiehať v termíne 18. – 20. apríl 2024 (prvý cyklus)  a 30. máj – 1. jún 2024 (druhý cyklus), v krásnom prostredí strediska cestovného ruchu Oščadnica – Veľká Rača (cca 24 km od Žiliny), v Penzióne Kýčera. Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách, rovnako aj strava a občerstvenie počas celého tréningu (možnosť mať samostatnú izbu za doplatok 10 €/noc).

Prihlásiť sa môžete do 10. apríla na tomto linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaQOoR2NlZl0rMRPZmn0-x_ZA_5USWcQkfb32-kTuXKnWAmw/viewform

* Kvôli obmedzenému počtu ľudí v rámci jednej tréningovej skupiny, Možnosť voľby uprednostní prvých 18 prihlásených účastníkov a účastníčky, ktoré sa zaväzujú absolvovať obidva cykly tréningu. Ostatných záujemcov a záujemkyne môžeme zaradiť do skupiny náhradníkov a náhradníčok.

Ako? Ponúkame vám zážitkové učenie. Učenie sa hrou považujeme za najefektívnejšiu formu získavania vedomostí, zručností a tiež možnosť ako meniť rodovo stereotypné postoje. Budeme využívať najmä interaktívne aktivity, ale aj prednášky a diskusie. Naším mottom je výrok trénerky B.R. Siwal: „Rodový tréning nemení len naše mysle, ale aj naše srdcia”

Našim cieľom je posilniť vašu vzdelanosť v ľudskoprávnych a rodových témach . Po sformovaní skupiny vám zašleme dotazník a na základe neho prispôsobíme vzdelávanie tak, aby sme čo najviac dosiahli prepojenie na vašu prax, či budúcu prax. Tréning je zameraný na posilnenie vašej ľudskoprávnej a rodovej kompetencie a zručnosti implementovať témy reprodukčných práv, rodovo podmieneného násilia a rodovej rovnosti do praxe, tak aby sme posilnili nediskriminujúci prístup k pomoci ľuďom vystaveným ťažkej humanitárnej a utečeneckej kríze.

KTO? Tréning vedie rodová trénerka Adriana Mesochoritisová, s kotrenérskou podporou viacerých lektoriek.

Organizačnú podporu zabezpečuje Petra Kopálová, v prípade akýchkoľvek otázok ju neváhajte kontaktovať: petra@moznostvolby.sk , tel.: 0911 214 597

Teší sa na vás trénerský a organizačný tím Možnosti voľby