Istanbulský dohovor spája

V stredu 10. decembra spojil problém násilia páchaného na ženách a Istanbulský dohovor osobnosti politického i verejného života na Hlavnom námestí v Bratislave. Pískalo proti násiliu páchanému na ženách. Ďakujeme vám!

 

Aktivita sa realizovala v rámci projektu ” Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

 

 

Tlačová správa k akcii “Vypískajm​e násilie na ženách -podporme Istanbulsk​ý dohovor”

Spoločne za život bez násilia páchaného na ženách

BRATISLAVA 8. decembra 2014 – Záujem riešiť problém násilia páchaného na ženách a dievčatách spája. V stredu 10. decembra spojí osobnosti politického i verejného života na Hlavnom námestí v Bratislave, kde sa bude o 17.30 pískať proti tomuto závažnému spoločenskému problému. Podujatie, ktoré organizujú mimovládne organizácie Možnosť voľby a Slovensko-český ženský fond, uzavrie každoročnú medzinárodnú kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Pozvánka: Vypískajme spoločne násilie na ženách a podporme Istanbulský dohovor

Vypískajme spoločne násilie na ženách a podporme Istanbulský dohovor v stredu 10.12. v Medzinárodný deň ľudských práv. Pískať budeme na Hlavnom námestí v Bratislave o 17:30.  Získajte viac informácií o podujatí. Tešíme sa na vás! Podujatie realizuje Možnosť voľby a Slovensko-český ženský fond http://www.womensfund.sk/blade/s/2/index.html Aktivita sa realizuje v rámci projektu “ Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

 

 

V Bratislave protestovali proti násiliu páchanom na ženách

Protest s názvom Vypískajme násilie páchané na ženách sa konal pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách. Dnešnú pokojnú atmosféru vianočných trhov na Hlavnom námestí v Bratislave prerušil piskot píšťaliek. Desiatky ľudí tu totiž protestovali proti násiliu páchanom na ženách. Na tejto akcii sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Inga Magistad.

 

Protestom chceli jeho organizátori nenásilným, no hlučným spôsobom upozorniť okoloidúcich ľudí na to, že tento problém je na Slovensku stále aktuálny a treba ho riešiť.

Celý článok na tomto odkaze.

 

 

Spoločne proti násiliu páchanému na ženách

Spoločnými silami sa môžeme približovať k spoločnosti, v ktorej násilie páchané na ženách nebude mať miesto. Aj preto sa občianske združenie Možnosť voľby pripája k medzinárodnej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá sa každoročne koná od 25. novembra do 10. decembra. Táto iniciatíva je súčasťou dlhodobej sociálnej kampane o. z. Možnosť voľby zameranej na zvýšenie informovanosti o násilí páchanom na ženách a na podporu medzinárodného dokumentu známeho ako Istanbulský dohovor.