Výťahom pre náboženskú pravicu už nie je KDH

„Aj vzhľadom na výsledok volieb by bolo dobre, keby niekto tému ochrany ľudských práv zobral naozaj veľmi vážne. Neustále voláme po vzdelávaní v oblasti ľudských práv a teraz sa ukazuje, ako nevyhnutne to potrebujeme,“ myslí si Adriana Mesochoritisová z občianskeho združenia Možnosť voľby.

Od začiatku do konca článok Výťahom pre náboženskú pravicu už nie je KDH.

Lajkujte a zdieľajte:)

Minulý rok bol pre ženy vo svete úspešný, debata o právach žien sa na Slovensku vrátila o pár desaťročí späť.

Pozitívne minulý rok nehodnotí ani Adriana Mesochoristová z mimovládnej organizácie Možnosť voľby. „Najnegatívnejšia bola diskusia o uplatnení rodovej rovnosti. Konzervatívny kruhy spochybnili tuto stratégiu, čím spochybnili aj boj proti násiliu páchaného na ženách. To sa premietlo aj do toho, že Slovensko stále neratifikovala Istanbulský dohovor, ktorý malo schváliť do roku 2013 a potom do konca roku 2014. Dodnes sa tak nestalo,“ hovorí.

Keďže protokol stále nie je ratifikovaný, akčné plány sa neuplatňujú v každodennom živote a ani mimovládne organizácie nemôžu poskytovať priamu pomoc. „Nedokážeme systémovo pomôcť ženám, poskytnúť im bezpečné domy, budovať intervenčné centrá a na poli prevencie zlyhávame úplne. Stále sa objavujú predsudky a to tak pri výuke v materských školy ako aj v učebniciach pre vysoké školy. Ľudia na Slovensku stále nerozumejú, že ide o ľudsko-právny kontext,“ dodáva Mesochoristová.

Celý článok čítajte na ženyvmeste.sk

Lajkujte a zdieľajte:)

Rodová rovnosť už nie je cudzie slovo

Čo  vás priviedlo k téme práv žien a snahe zlepšiť postavenie žien? Prečo sa tejto téme venujete?

“Pretože by som sa nikdy nedokázala zmieriť s nespravodlivosťami, ktorým sú ženy vystavené. Nemožno len tak nečinne „postávať okolo”, ale naopak – treba zaujať postoj a prispieť k zmene. Takže je to najmä o veľmi silnom vnútornom tlaku pokúsiť sa meniť veci. Navyše, feminizmus ma naučil citlivosti na rôzne druhy diskriminácie, takže ruka v ruke je to aj o práci smerom k viacnásobne diskriminovaným ženám a všeobecne k akejkoľvek diskriminovanej skupine. Som vnútorne presvedčená, že pracovať v prospech rodovej rovnosti znamená nielen zabraňovať diskriminácii žien, ale že je to cesta ako urobiť všetkých ľudí o kúsok šťastnejších. A aj samu seba. Feminizmus totiž nielen prednášam, ale najmä žijem. A to ako v práci, tak aj v partnerskom živote”, hovorí Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby.

Celý rozhovor sa dočítate na stránke http://buff.ly/1zI5Vvb

 

Lajkujte a zdieľajte:)