Aktivistky kritizujú Tomanovej plán o násilí na ženách

Občianske aktivistky kritizujú akčný plán na elimináciu násilia páchaného na ženách. Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová v ňom navrhla skvalitniť pomoc obetiam násilia, podporiť chce tiež zariadenia, ktoré túto pomoc realizujú a pozornosť sa má zamerať aj na vzdelávanie a skvalitňovanie práce pomáhajúcich profesií a ich vzájomnej spolupráce. Viac na http://www.sme.sk

Published On: 20. marca 2009