Darujme bezpečné interrupcie. Buďme starostlivou krajinou.

Interrupcia má byť slobodnou voľbou, teraz je behom cez prekážky

Aby sme podporili dostupnosť interrupcií na Slovensku zahájili sme kampaň “Darujme bezpečné interrupcie. Buďme starostlivou krajinou.” Prispejte aj vy a pomôžte ženám, dievčatám a všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú k dostupným interrupciám. 

Svojim príspevkami pomôžete:

  • prevádzkovať linku na podporu bezpečných interrupcií
  • presadzovať opatrenia na uľahčenie prístupu k bezpečným interrupciám
  • obhajovať reprodukčné práva

Prvý míľnik sme s pomocou ľudí, ktorí veria, že každá osoba má mať možnosť voľby slobodne rozhodovať o svojom tele a živote, už prekonali. Ďakujeme!

Vďaka doterajšej podpore sa ešte viac žien a ďalších ľudí dozvie o podpornej linke, na ktorú sa môžu obrátiť, keď potrebujú poradenstvo o bezpečných interrupciách a reprodukčnom zdraví.

Veríme, že prekážky nestačí prekonávať, snažíme sa ich odstraňovať!

Možnosť voľby sa vždy snažila prekážky hlavne odstraňovať. Dostupnosť interrupcií na Slovensku patrí k najhorším v Európe a aj po septembrových voľbách si do parlamentných lavíc sadli viaceré predkladateľky a predkladatelia skoro troch desiatok nebezpečných legislatívnych návrhov, ktoré neprešli aj vďaka našej práci. Zápas o reprodukčné práva a o dostupnosť bezpečných interrupcií pokračuje. Vďaka dosiahnutiu druhému míľnika budeme môcť financovať ďalšie kampane, výskumy, analýzy a budeme môcť strategicky brániť obmedzeniu reprodukčných práv a hlavne pracovať na ich zlepšení.

POZRITE SI KAMPAŇ TU. 

Aby sme vám poďakovali oslovili sme ilustrátorky a grafičky, ktorým je téma ženských práv a reprodukčného zdravia blízka. Ako poďakovanie si môžete vybrať aj niektorú z ich grafík, balíček s knihou alebo vám podržíme miesto na jedinečnom zážitkovom rodovom tréningu.

Po prekonaní druhého míľnika pôjdeme ďalej! Naším tretím cieľom je dofinancovať samotné fungovanie podpornej linky. Ženy, dievčatá a všetci ľudia, ktorí môžu službu potrebovať sa aj vďaka vyzbieraným financiám budú môcť aj naďalej obrátiť na poradenskú linku. Sprevádzame na nej celým procesom bezpečnej interrupcie, poskytujeme potrebné informácie a kontakty na zdravotnícke zariadenia. Pomáhame tiež nájsť financie na úhradu interrupcie.

Veríme, že ľuďom na Slovensku záleží na reprodukčnej zdravotnej starostlivosti. Dajte im vedieť, že majú možnosť zvoliť si podporu žien.

Autorky grafík sú Misha Chmeličková, Ema Šútovcová, Lucia Žatkuliaková, Katarína Hutníková a duo Ové Pictures. Kniha Naničhodnica od Jany Juráňovej vyšla vo feministickej Knižnej edícii ASPEKT.