Projekt: podpora organizácii, prevencia a eliminácie násilia

Možnosť voľby realizuje v rokoch 2016- 2017 nový projekt zameraný na podporu organizácii pôsobiacich v oblasti aktivizmu, prevencii a eliminácie násilia páchaného na ženách.

Projekt je podporený grantom Slovensko-českého ženského fondu v rámci spolupráce s Philip Morris Slovakia.

« 1 z 3 »

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Tlačová správa: Ženy sú súčasťou histórie

Tlačová správa: Séria dokumentárnych filmov PRVÁ predstaví ďalšie významné Slovenky

Cyklus dokumentárnych filmov PRVÁ pokračuje v realizácii. K úvodným štyrom portrétom pribudne ďalších šesť. Celkovo tvorí sériu desať štyridsaťminútových filmov.

Dokumenty predstavujú slovenské ženy, ktoré sa ako prvé presadili v rôznych oblastiach života, od vedy až po umenie. Portréty desiatich priekopníčok sú snahou oživiť spomienky na ne a vrátiť ich do našej spoločenskej pamäte, kam patria rovnako, ako viac spomínaní muži na čele so Štúrom či Štefánikom.

Už na sklonku minulého roku si mohli diváci RTVS pozrieť úvodné štyri dokumenty o divadelnej režisérke Magde Husákovej-Lokvencovej, feministke Hane Gregorovej, prvej fotografke Irene Brühlovej a prvej špiónke Trixi. Režisérske posty si rozdelili Peter Kerekes, Lenka Moravčíková-Chovanec a aj autorka námetu celej série Zuzana Liová. K nim sa v aktuálne pripravovanej zostave filmov pridali režiséri Tereza Križková, Róbert Šveda, Jana Bučka a Marek Šulík. Protagonistkami filmov budú prvá slovenská astronómka Ľudmila Pajdušáková, etnografka Soňa Kovačevičová, prekladateľka Zora Jesenská, botanička Izabela Textorisová, speváčka Magdalena Schwingerová a pilotka Ľudmila Šapošnikovová.

Fotografie z nakrúcania dokumentu o astronómke Ľudmile Pajdušákovej. Fotografie sú z dielne Hitchhiker films

Lajkujte a zdieľajte:)

P O Ď A K O V A N I E

 

Naše veľké ďakujem patrí týmto ľuďom:

Róbert Jakab, Zuzana Konečná, Ján Kuric, Ivo Gogál, Majk Spirit, Richard Lintner, Richard Stanke, Přemyslav Boublík, Martin Šmahel, Jakub Petraník, Pavol Hochschorner, Peter Hochschorner, Michal Handzuš, Adam Žampa, Alexander Slafkovský, Michael Szatmary, Judita Hansman, Jozef Horváth, Peter Stankovič, Nebeská muzika v zložení: Ivana Moravčíková, Ján Patrnčiak, Martin Dikoš, Vladimír Moravčík, Andrej Dostál, Rudolf Maják, Alojz Mucha, Jozef Štefanatný; Ďakujeme za to, že vám to nebolo jedno a za vaše odhodlanie a láskavosť.

Ďakujeme Jurajovi Bartošovi, Jakubovi Rekenovi a Ivane Šátekovej z tvorivej skupiny Ževraj, ktorí sa podieľali na kreatívnom návrhu a realizácii celej kampane. Ďakujeme vám za vašu nesmiernu citlivosť, chuť pomáhať dobrej veci a za skvelé nápady. Naozaj tvoríte super veci :).

Grafickému dizajnérovi a fotografovi Jakubovi Hauskrechtovi. Za návrhy a realizáciu vizuálov kampane. Za humor a povzbudenia, keď sme už nevládali:) .

Lajkujte a zdieľajte:)

Projekt: Zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na ženách

Možnosť voľby realizuje počas rokov 2015-2016 nový projekt s názvom Zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na ženách prostredníctvom kampaní, vzdelávacích a výskumných aktivít

Projekt je zameraný na udržateľnosť akreditovaných vzdelávacích programov a informovanie verejnosti o situácií v oblasti násilia páchaného na ženách prostredníctvom sociálnych sietí a webovej stránky organizácie.

Projekt realizujeme vďaka finančnej podpore Slovnesko-českého ženského fondu a Philip Morris International.

« 1 z 3 »
Lajkujte a zdieľajte:)

Projekt “Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“

Popis projektu:  Istanbulský dohovor, ktorý podpísala Slovenská republika ako jedna z prvých krajín, predstavuje komplexný súbor právnych mechanizmov na prevenciu a elimináciu NPNŽ. Nielenže upravuje povinnosti štátu v oblasti ochrany žien vystavených násiliu a ich a podpory, ale aj v oblasti prevencie, integrovanej politiky, potrestania páchateľov či zberu údajov. Predpokladá sa, že SR ratifikuje dohovor koncom roku 2013, čo samozrejme vyvolá potrebu rozsiahlych zmien v oblasti verejných politík.

Lajkujte a zdieľajte:)