Výzva na akciu

VÝZVA K OCHRANE PRÍSTUPU K INTERRUPCIÁM V EURÓPE       

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických vo veci Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization zvrátilo precedens rozsudku v prípade Roe v. Wade, čím zrušilo ústavné právo na interrupciu v Spojených štátoch. Toto rozhodnutie bude mať zásadné a ničivé následky.  

Ako miestne a globálne organizácie za práva žien, za ľudské práva, za sexuálne a reprodukčné zdravie a práva pôsobiace v Európe, vyjadrujeme hlbokú solidaritu s miliónmi ľudí v Spojených štátoch, ktorým bolo týmto rozhodnutím odňaté právo na nevyhnutnú starostlivosť v oblasti reprodukčného zdravia, i so všetkými, ktoré a ktorí sa snažili toto právo chrániť a zachovať. Hlboko nás znepokojujú ničivé dôsledky, ktoré bude mať tento regresívne rozhodnutie na životy, zdravie a pohodu ľudí v celých Spojených štátoch. Dopady najviac zasiahnú tých a tie, čo už teraz čelia diskriminačným prekážkam v prístupe k zdravotnej starostlivosti vrátane ľudí z afroamerických komunít a etnických menšín, ľudí na vidieku, mládeže a ľudí s nižšími príjmami. 

V celom európskom regióne političky a politici v mnohých európskych krajinách vyjadrili hlboké zdesenie a znepokojenie nad týmto rozhodnutím.⇓ 

Vítame ich prejavy solidarity so všetkými osobami, ktoré potrebujú starostlivosť v oblasti reprodukčného zdravia v Spojených štátoch, a schvaľujeme ich odhodlanie brániť reprodukčné práva. Vyzývame ich, aby podnikli konkrétne kroky a premenili tento záujem na konkrétne činy, ktoré podporia a ochránia prístup k interrupciám v ich vlastných krajinách.  

V súčasnosti, v roku 2022, je interrupcia legálna takmer vo všetkých európskych krajinách. Pretrváva však aj celý rad škodlivých prekážok a obmedzení v prístupe k interrupciám a s nimi súvisiacej zdravotnej starostlivosti vo väčšine krajín.  

Mnohé krajiny si udržiavajú zákony a nariadenia, ktoré: 

  • Kriminalizujú všetky interrupcie vykonané mimo zákonom stanoveného rámca (pozn. prekladateľky: tie interrupcie, ktoré nepovoľuje zákon), čo znamená, že osobám vyhľadávajúcim interrupciu a súvisiacu starostlivosť alebo zdravotníckym pracovníčkam*kom i ďalším ľuďom, ktorí im napomáhajú, hrozí trestné stíhanie. 
  • Kladú ako podmienku neobjektívne a zaujaté poradenstvo, povinné čakacie doby a ďalšie časové obmedzenia spojené s postúpením interrupcie.
  • V prípade interrupcií z niektorých dôvodov vyžadujú súhlas tretej strany vrátane schválenia zákroku viacerými lekárkami*mi alebo lekárskymi komisiami, prípadne súdnymi úradmi/úradmi prokuratúry.  
  • Obmedzujú, kde a kto môže interrupcie poskytovať, napríklad vyžadujú, aby bola zdravotná starostlivosť poskytovaná v nemocničnom prostredí alebo povoľujú poskytovať starostlivosť iba lekárom a lekárkam.  
  • Zabraňujú vykonávať medikamentózne  interrupcie vo forme tzv. interrupčných tabletiek. 

Takéto prekážky a obmedzenia odrážajú prekonané lekárske praxe, škodlivé rodové stereotypy a porušujú ľudské práva. Sú v rozpore s odporúčaniami medzinárodných ľudskoprávnych mechanizmov i s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Neslúžia na nič iné ako na zdržiavanie prístupu k časovo obmedzenej starostlivosti, posilňujú stigmatizáciu interrupcií a zabraňujú starostlivosti zameranej na pacientov*ky tým, že bránia zdravotníckym pracovníčkam a pracovníkom poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade s medzinárodne osvedčenými postupmi.

Aktuálne udalosti v Európe poukazujú na závážnosť dopadu týchto prekonaných podmienok a prekážok. Pandémia COVID-19 odhaľuje dôležitosť odstránenia podmienok, ktoré nútia ľudí zbytočné cestovať do zdravotníckych zariadení a zbytočne podstupovať povinné hospitalizácie. Vojna na Ukrajine demonštruje závažné ujmy spôsobené prísnymi právnymi a politickými prekážkami v prístupe k interrupcii, keď sú utečenci*kyne z Ukrajiny, ktorí*é hľadajú prístup k interupčnej starostlivosti, v susedných krajinách konfrontovaní*é s radom právnych a politických prekážok, ktoré výrazne bránia ich prístupu k tejto časovo obmedzenej starostlivosti.

Po desaťročia bolo všeobecným smerovaním naprieč Európou zlepšiť interrupčné zákony a politiku, odstrániť obmedzenia a reguláciu priblížiť ľudskoprávnym štandardom a odporúčaniam v oblasti verejného zdravia. Aj v uplynulých mesiacoch viaceré európske krajiny reformami odstránili prekážky a vo viacerých krajinách prebiehajú ďalšie legislatívne reformy. Vítame tieto dôležité snahy zákonodarkýň*cov. 

V súčasnosti je v Európe naozaj len veľmi malý počet krajín – Andorra, Lichtenštajnsko, Malta, Monako a Poľsko –, ktoré ponechávajú v platnosti vysoko reštriktívne zákony a tým nedodržiavajú medzinárodné ľudskoprávne záväzky a ignorujú dôkazy v oblasti verejného zdravia. Avšak potreba posilňovať a ochraňovať reprodukčné práva a prístup k interrupciám v celej Európe pretrváva. V posledných rokoch šokujú verejnosť regresívne útoky na reprodukčné práva v Poľsku a v ďalších krajinách strednej a východnej Európy zavádzaj zákonodarci*kyne   nové procedurálne prekážky v prístupe k interrupciám.

Teraz je ten čas premeniť našu podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv na činy. Vyzývame európske líderky a lídrov i zákonodarné zbory, aby zvýšili toto úsilie a začali nové iniciatívy na zrušenie obmedzení v prístupe k interrupciám a s nimi súvisiacej zdravotnej starostlivosti.

Vyzývame na reformu zákonov a politík v súlade s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), s cieľom:

  • Úplne dekriminalizovať interrupcie a v súvislosti s nimi poskytovať informácie založené na dôkazoch.
  • Odstrániť povinné čakacie doby a povinnosť neobjektívneho a zaujatého poradenstva pred interrupciou.
  • Upraviť reštriktívne časové obmedzenia spojené s  prístupom k interrupciám a zrušili škodlivé požiadavky na súhlas tretej strany.
  • Zmeniť predpisy o tom, kto a kde môže vykonávať a riadiť interrupcie a poskytovať zdravotnú starostlivosť s nimi súvisiace tak, aby bolo zabezpečené poskytovanie starostlivosti v súlade s osvedčenými klinickými postupmi a usmerneniami WHO.
  • Odstrániť regulačné prekážky týkajúce sa interrupcií a legalizovať vykonávanie telemedicíny, rovnako ako aj riadenie vlastnej medikamentóznej interrupcie (pomocou interrupčných tabletiek)  v súlade s usmerneniami WHO. 

 

Výzvu pripravili Center for reproductive rights, v anglickom origináli je dostupná tu: https://reproductiverights.org/wp-content/uploads/2022/07/Call-to-Action-Protecting-Abortion-Access-in-Europe.pdf

Slovenský preklad zabezpečili  Saplinq o.z   v spolupráci s Možnosťou voľby.


Výzvu podporili:

Abortion Rights Campaign, Ireland • Action for Choice, Ireland • ActionAid International • Agate Rights Defense Center for Women with Disabilities, Armenia • Aidsfonds • alliance F, Switzerland • Amnesty International • AnA Society for Feminist Analyses, Romania • Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V. (AKF), Germany • Associació de Drets Sexuals i Reproductius / Association of Sexual and Reproductive Rights, Spain • Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) • Association des Femmes de l’Europe Méridionale • Association for Human Rights and Civic Participation PaRiter, Croatia • Association HERA XXI Real People Real Vision, Georgia • Association suisse pour les droits des femmes / Swiss Association of women’s rights, ADF-SVF Suisse, Switzerland • Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto (AMICA), Italy • ASTRA Network, Poland 4 • B.a.B.e. Be active. Be emancipated, Croatia • British Pregnancy Advisory Service (BPAS), United Kingdom • Brook, Young People’s sexual health UK, United Kingdom • Bureau Clara Wichmann, Netherlands • Centar za građanske inicijative Poreč / Center for Civil Initiatives Poreč, Croatia • Center for Information and Counseling on Reproductive Health TANADGOMA, Georgia • Center for Reproductive Rights • Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive / Reproductive Health Training Center, Moldova • Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice / Euroregional Center for Public Initiatives (ECPI), Romania • Centrul FILIA / FILIA Center, Romania • CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje / CESI – Center for Education, Counselling and Research, Croatia • Community Safety and Mediation Center, Romania • Doctors for Choice Germany, Germany • Doctors for Choice Malta, Malta • Eesti Seksuaaltervise Liit / Estonian Sexual Health Association, Estonia • Equipop  • Eurasian Women’s Network on AIDS • EuroMed Rights • European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (WWP EN) • European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC) • European Women’s Lobby • European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights • Federación de Planificación Familiar (SEDRA-FPFE) / Family Planning Federation (SEDRA-FPFE), Spain • Fédération Laïque de Centres de Planning familial, Belgium • Feminist League, Kazakhstan • FOKUS – Forum for Women and Development, Norway • Fondazione Pangea Onlus / Pangea Onlus Foundation, Italy • Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA / Foundation for Women and Family Planning FEDERA, Poland • Gender five plus 5 • Gender-Centru, Moldova  • Građanke i građani Rijeke / Citizens of Rijeka, Croatia • HERA – Health Education and Research Association, North Macedonia • Human Rights Watch • ILGA-Europe • International Federation for Human Rights / Féderation Internationale des Droits Humains (FIDH) • International Federation of Abortion and Contraception Professionals (FIAPAC) • International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN) • International Service for Human Rights (ISHR) • Ipas • Irgiel kontra il-vjolenza / Men Against Violence, Malta • Irish Council for Civil Liberties, Ireland • Irish Family Planning Association, Ireland • Journalists for Human Rights, North Macedonia • kolekTlRV │ Za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba / kolekTlRV │ For the rights of trans, intersex and gender variant persons, Croatia • Kvinnefronten / Women’s Front, Norway • La Strada International • Legal Center for Women’s Initiatives Sana Sezim, Kazakhstan • Libera Associazione Italiana Ginecologi non obiettori per l’Applicazione della 194 (LAIGA) / Free Italian Association of Non-Objecting Gynaecologists for the Application of Law 194 (LAIGA) • Le Mouvement Français pour le planning familial / Family Planning, France • Možnosť voľby / Freedom of Choice, Slovakia • MSI Reproductive Choices • Naiste tugi – ja teabekeskus / Women’s Support and Information Centre NPO, Estonia • National Women’s Council of Ireland, Ireland • NGO-Coordination post Beijing, Switzerland • Österreichische Gesellschaft für Familien Planung (ÖGF) / Austrian Family Planning Association, Austria • Papardes zieds / Latvian Association for Family Planning and Sexual Health, Latvia • Patent Egyesület / Patent Association, Hungary • PICUM – The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants 6 • Pink, Armenia • Plan International, Germany • Planning Familial Luxembourg • Platform for Reproductive Justice, Croatia • PRIDE Košice, Slovakia • PRIZMA – community and counselling center for LGBT+ people in Košice, Slovakia • Pro choice Deutschland e.V., Germany • pro familia Bundesverband, Germany • Real world, Real people, Armenia • Rehabilitation Center for Stress and Trauma (RCT), Croatia • Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), Sweden • Romanian Women’s Lobby, Romania • Royal College of Obstetricians and Gynecologists, United Kingdom • Rutgers, Netherlands • Safe Abortion Action Fund  • Santé Sexuelle Suisse, Sexual Health Switzerland, Switzerland • Saplinq, Slovakia • Sarajevo Open Centre, Bosnia and Herzegovina • Sensoa, Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid / Sensoa, Flemish Centre of Expertise on Sexual Health, Belgium • Sex & Samfund / Danish Family Planning Association, Denmark • Sex og Politikk, Norway • SEXUL vs BARZA / SEX vs The STORK Association, Romania • Sociedade Portuguesa da Contraceção, Portugal  • Societatea de Planificare a Familiei din Moldova / Family Planning Association of Moldova, Moldova • Society for Education in Contraception and Sexuality (SECS), Romania • SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava / SOS Rijeka – center for nonviolence and human rights, Croatia • Társaság a Szabadságjogokért / Hungarian Civil Liberties Union, Hungary • TASO Foundation, Georgia • Together for Safety, Ireland • Udruga Domine / Domine – Organization for Promotion of Women’s Rights Split, Croatia 7 • Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai / Association For Civil Society Development Bonsai, Croatia • WO=MEN Dutch Gender Platform, Netherlands • Women’s Empowerment Center, Armenia • Women’s Link Worldwide • Women’s Rights Foundation, Malta • Women’s Collective, Ireland • Women’s Resource Center, Armenia • Young Feminist Europe