Pozývame vás na online diskusiu o význame Usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) k interrupčnej starostlivosti.

Usmernenie k interrupčnej starostlivosti, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia vydala v roku 2022 prináša konkrétne potreby v oblasti poskytovania informácií, praxe poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a predinterrupčnej, interrupčnej a postabortívnej starostlivosti či interrupčných metód. Prináša tiež legislatívne odporúčania a odporúčania pre politiku verejného zdravia.
O praktickom význame Usmernení v advokácii za reprodukčné práva aj v gynekologickej praxi sa budeme rozprávať s gynekologičkou a pôrodníčkou MUDr. Denisou Marcišovou a so štatutárnou zástupkyňou Možnosti voľby, aktivistkou, politologičkou a feministkou Adrianou Mesochoritisovou.

 

Na diskusiu sa o 18.00 môžete pripojiť na tomto LINKU.
 
Z diskusie budeme robiť zvukový záznam za účelom zverejnenia na stránke Možnosť voľby a prípadného využitia v pripravovanom podcaste. Viac o účele spracúvania osobných údajov si prečítajte TU.

 

V diskusii sa dozviete aj z čoho odporúčania vychádzajú, ako by vyzerala ich implementácia v praxi aj v čom sa líši slovenská gynekológia a pôrodníctvo od tej švédskej. Budeme sa tiež rozprávať o tom, či existuje právo na interrupciu a aj o tom, či útoky na reprodukčné práva ovplyvňujú aj pracovné prostredie a atmosféru v ktorej lekárky, lekári a ďalší zdravotnícky personál na Slovensku pracujú.

Súčasťou diskusie bude aj predstavenie našej podpornej linky 0910 350 444 na ktorej poskytujeme poradenstvo o bezpečných interrupciách.

MUDr. Denisa Marcišová je gynekologička a pôrodníčka s viac ako 11 ročnou praxou. Svoju kariéru začínala na gynekologicko pôrodníckom oddelení v Bratislave. Pred pár rokmi odišla do Švédska, kde pokračuje v gynekológii a pôrodníctve. Slovenské publikum ju ešte donedávna mohlo sledovať na jej instagrame @myswedish_gynlife, kde zverejňovala príspevky o gynekológii, reprodukčnom zdraví aj o svojom živote vo Švédsku.

Adriana Mesochoritisová je feministická a ľudskoprávna aktivistka, politologička a štatutárna zástupkyňa organizácie Možnosť voľby. Od roku 1999 sa venuje témam rodovej rovnosti, predchádzania rodovo podmieneného násilia a sexuálnym a reprodukčným právam, organizuje kampane, pripomienkuje legislatívne návrhy a dôležité strategické materiály a je tiež členkou Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Link na diskusiu zverejníme v deň jej konania, ak si prajete dostať link aj na svoj email, vyplňte prosím registračný formulár.
Z diskusie budeme robiť zvukový záznam za účelom zverejnenia na stránke Možnosť voľby a prípadného využitia v pripravovanom podcaste.